Detaljhandelskoncernen Rizzo Group rusar över 100 procent på fredagen efter att ha ingått ett nytt bankavtal med Nordea. Det innebär att nuvarande finansieringsupplägg hos Nordea förlängs till 31 december 2024, det framgår enligt ett pressmeddelande. 

Bankavtalet innefattar ett lån på 57,5 miljoner kronor samt en checkkredit på 40 miljoner kronor.

Avtalsvillkor

Det nya avtalet gäller till och med den 31 december 2024. Amortering kommer ske månatligen med 1 MSEK.

Varenne AB och Ulf och Bo Eklöf Invest AB har kvar ett generellt borgensåtagande om 65 miljoner SEK. Tidigare borgensåtagande från Varenne AB på 5 miljoner SEK och Bo Eklöf Invest AB på 2,5 miljoner SEK har släppts då denna del av lånet har minskats under 2023.

Rizzo Group har dessutom förbundit sig att säkerställa att koncernens EBITDA (resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) inte understiger fastställda nivåer. EBITDA kommer att beräknas kvartalsvis och de angivna tidpunkterna för mätning är enligt bankavtalet: 28 februari 2024, 31 maj 2024, 31 augusti 2024 och 30 november 2024.