Riksbankschefens tal hos Carnegie Fonder

I ett tal av Riksbankschefen Erik Thedéen hos Carnegie Fonder på onsdagen, reflekterar han över de ekonomiska utmaningar och lärdomar som uppstått under de senaste årens globala turbulens. Thedéen betonar hur snabba och oförutsägbara förändringar, såsom pandemin, Rysslands invasion av Ukraina, och konflikten mellan Hamas och Israel, har haft både humanitära och ekonomiska konsekvenser. Dessa händelser har påverkat världsekonomin genom att störa efterfrågan, energi- och livsmedelspriser.

Globala störningar

Thedéen påpekar att ekonomiska samband kan förändras vid stora störningar. Exempelvis har den starka återhämtningen efter pandemin gjort det möjligt för företag att höja priser och föra över kostnader till konsumenter, vilket tidigare var svårt. Han understryker att sådana störningar bör ses som en varning om möjliga förändringar i ekonomiska relationer.

Komplex ekonomisk situation

Vidare diskuterar Thedéen Riksbankens agerande under den senaste tiden, inklusive räntehöjningar för att hantera inflationen. Han framhåller att den ekonomiska situationen är mer komplex än bara utbudsstörningar och att stark efterfrågan, bland annat inom besöksnäringarna, har bidragit till inflationsökningen.

Inte ännu ett normalt läge

Riksbankschefen avslutar med att vi ännu inte är tillbaka i en normal situation och att det fortfarande återstår att se hur väl Riksbankens åtgärder fungerar för att stabilisera inflationen. Han betonar vikten av att fortsätta följa utvecklingen och anpassa penningpolitiken därefter, samtidigt som han är hoppfull om en mild inbromsning i ekonomin. Han avslutar med att framhålla osäkerheten i prognoser och behovet av att vara vaksam på framtida ekonomiska förändringar.

Hela texten kan läsas hos Riksbanken.