Efter att Riksbanken på torsdagen höjde reporäntan till 0,25 procent, och räntor med längre löptider fortsatte att stiga i april, revideras ränteprognoserna upp i senaste Räntebladet, en analys från Swedbank Makro.

– Efter en historisk upprevidering av inflations- och ränteprognoserna så höjde Riksbanken sin styrränta till 0,25 procent i april. Beskedet var väl i linje med vår prognos och vi står fast vid vår vy att Riksbanken kommer fortsätta att höja räntan vid varje nästkommande penningpolitiska möte i år, säger Andreas Wallström, Swedbanks prognoschef.

Reporäntan kommer enligt Swedbanks prognos att ligga på 1,5 procent i april 2023, och svenska korträntor väntas därför stiga snabbt framöver. Den rörliga bolåneräntan stiger i takt med att Riksbanken höjer räntan, vilket innebär att en kraftig uppgång är att vänta kommande 12 månader.

Räntor med längre löptider fortsatte att stiga i april och Swedbank reviderar därför upp ränteprognoserna något ytterligare. De bundna bolåneräntorna har fortsatt att stiga och ett högre globalt ränteläge bidrar till att lyfta de bundna boräntorna ytterligare framöver.

– Vi räknar med att räntorna stiger ytterligare under året när centralbankerna höjer sina styrräntor, samtidigt som inflationen ligger kvar högt och global tillväxt hålls uppe relativt väl, säger Andreas Wallström.

Under nästa år väntas inflationen sjunka tillbaka, samtidigt som tillväxten saktar in i flera länder, vilket bidrar till att ränteuppgången stannar av.