Krisen tilltar för streamingjätten

Den kristyngda strömningsjätten Viaplay har rapporterat om ett katastrofalt resultat för det gångna året. Med en förlust på hela 9,7 miljarder kronor för 2023 står företaget inför en osäker framtid. Nettoresultatet för det sista kvartalet ensamt landade på en förlust på 2,9 miljarder kronor, en kraftig försämring från föregående års motsvarande kvartal som visade ett minus på 294 miljoner kronor. Resultatet per aktie för det fjärde kvartalet sjönk dramatiskt till minus 36,83 kronor, från tidigare minus 3,19 kronor.

Abonnenttapp med höjda priser

Trots mål om att öka sin abonnentbas till mellan 6,55 och 6,65 miljoner har Viaplay misslyckats, och abonnentantalet har istället minskat. Vid årsskiftet hade företaget cirka 6,5 miljoner abonnenter, en nedgång från 6,66 miljoner vid tredje kvartalets slut. VD Jørgen Madsen Lindemann förklarar detta med ett beslut att avsluta olönsamma marknadsföringskampanjer under sommaren, samtidigt som priset på tjänsten höjdes i nästan alla marknader.

Drastiska prisökningar

I ett försök att stävja de ekonomiska problemen chockhöjde Viaplay priset på sitt mest omfattande paket, Viaplay Total, med 27 procent i slutet av december. Kort därefter meddelade företaget även en prisökning på sitt mest prisvärda paket, vilket ledde till missnöje bland konsumenterna. Dessa prisökningar förklaras med ett allt tuffare världsmarknadsläge.

Schibsted hoppar av

Norska mediekoncernen Schibsted, som i september blev storägare i Viaplay med en tio procentig ägarandel, har nyligen meddelat att de avser sälja sitt innehav. Detta beslut understryker den osäkerhet som nu råder kring Viaplays framtid.

Säljer serier till konkurrenterna

Som en del av en strategi att minska förlusterna har Viaplay sålt sändningsrättigheter till flera av sina egna produktioner till andra streamingtjänster, inklusive Netflix och Prime Video. Bland de sålda titlarna finns bland annat ”Ronja Rövardotter” och ”Paradis city”. Denna åtgärd illustrerar de svåra val företaget måste göra för att hantera sin ekonomiska kris.

Framtiden är oviss

Viaplays framtidsutsikter är osäkra. Företagets strategi att höja priser och sälja innehåll till konkurrenter kan vara nödvändig för att överleva på kort sikt, men det återstår att se om dessa åtgärder kommer att vara tillräckliga för att vända trenden. Den djupa förlusten och abonnenttappet pekar på en allvarlig kris som kräver genomgripande förändringar och innovativa lösningar.