På fredagen rasar textilåtervinningsbolaget Re:NewCell, med H&M som största ägaren. Anledningen är att bolaget igår vinstvarnade på grund av lägre försäljningsvolymer till fiberproducenter än förväntat. Enligt bolaget är det osannolikt att man kommer att uppnå de nivåer som tidigare avtalades i offtake-avtalen för 2023.

Med den anledningen tror företaget inte längre att de kommer att nå break-even för kassaflödet under det fjärde kvartalet detta år, vilket tidigare hade förutspåtts att ske vid årsslutet.

Re:NewCell är dagens stora förlorare på First North med en intradagsnedgång på 62,6 procent. Raset innebär att aktien handlas på den lägsta nivån sedan november 2020 då bolaget gjorde inträde på marknadsplatsen.

“Fram till och med slutet av september har Renewcell sålt ca 14 400 ton Circulose. Cirka en tredjedel av denna volym har sålts till fiberproducenter och de återstående två tredjedelarna har sålts till en agent som lagerför dessa i avvaktan på slutlig försäljning till fiberproducenter”, står det i gårdagens pressmeddelande.

I juni meddelade företaget att de implementerade processförändringarna ”möjliggör för Renewcell 1 att nå break-even på kassaflödesbasis vid utgången av 2023”. Även om produktionskapaciteten utvecklas enligt plan, gör de lägre försäljningsvolymerna i kvartal fyra det osannolikt att nå break-even på kassaflödesbasis under årets fjärde kvartal.

Vidare har Renewcell släppt preliminära siffror för det tredje kvartalet. Företaget förväntar sig att rapportera ett negativt EBITDA på 60 miljoner kronor och en nettoresultat på cirka -105 miljoner kronor. Dessa siffror inkluderar extraordinära poster på cirka -14 miljoner kronor, delvis kopplade till värdering av lager och delvis till överskott av rörelsekapital på grund av större lagervolymer hos agenten än förväntat. Om man justerar för dessa extraordinära poster uppgår EBITDA till -47 miljoner kronor och företaget rapporterar sin första positiva bruttovinst.

Renewcell kommer att offentliggöra sin fullständiga rapport för det tredje kvartalet den 7 november.