Den svenska neobanken för e-handel, Juni, har nyligen publicerat sin senaste upplaga av rapporten Sverige: Spend Report Q4/23, som lyfter fram betydande trender inom den svenska e-handelssektorn. Denna rapport ger en insyn i hur svensk e-handel navigerar genom ett svårt ekonomiskt landskap, med en markant ökning av användningen av AI-verktyg som ChatGPT och en strategisk ökning av investeringar i annonsering och mjukvara.

AI-verktyg blir standard bland e-handlare

Juni rapporterar en imponerande ökning i användningen av AI-verktyg bland sina svenska kunder, där nästan en tredjedel (30 %) nu är aktiva prenumeranter av ChatGPT. Detta är en signifikant ökning från noll procent under det första kvartalet 2023, vilket markerar Sverige som en föregångare inom teknikadoption globalt. Samir El-Sabini, VD och medgrundare av Juni, understryker att denna trend troligen kommer att fortsätta och bidra till stora förändringar inom branschen.

Strategiska annonsinvesteringar i ett utmanande ekonomiskt klimat

Trots en tuff ekonomisk miljö med en nedgång i försäljning med elva procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående år, visar Junis data att svenska e-handlare strategiskt har ökat sina medianutgifter med 62,5 procent. Denna ökning av investeringar i annonsering och mjukvara pekar på en vilja att anpassa sig och motstå de ekonomiska utmaningarna.

Svenska e-handlare skiljer sig från sina europeiska motsvarigheter genom att öka sina reklamutgifter med 191,8 procent jämfört med föregående år, medan den totala europeiska marknaden såg en minskning med 38 procent. Meta och Google dominerar fortfarande som de ledande annonsplattformarna, med TikTok och Amazon Ads som noterbara uppstickare.

Vikten av automatiseringsverktyg och mjukvara

Rapporten lyfter även fram en ökning i användandet av automatiseringsverktyg och mjukvara, vilket är avgörande för tillväxt och effektivitet bland e-handlare. Under det fjärde kvartalet representerade dessa utgifter 14,2 procent av budgeten, en ökning från 4,6 procent under tidigare kvartal. Microsoft och Google toppar listan över mjukvaruutgifter, med Shopify som en framstående aktör.

Framtidsperspektiv

El-Sabini avslutar med att betona att tiden för ohejdad tillväxt är förbi. Företag måste istället fokusera på lönsamhet och vara strategiska med hur de allokera sitt rörelsekapital. Genom att fokusera på de rätta mätvärdena och KPI:erna och vara anpassningsbara, har svenska företag en god chans att uppnå finansiell stabilitet och framgång under 2024.

Rapporten Sverige: Spend Report Q4/23 är baserad på tusentals aggregerade och anonymiserade transaktioner med Juni-kort, och erbjuder värdefull insikt i hur svensk e-handel anpassar sig till förändrade marknadsförhållanden.

Läs hela rapporten hos Juni här.