Inför 2024 förväntas prisbasbeloppet återigen nå nya rekordhöjder, vilket innebär att bidrag för garantipensionärer och studenter kommer att öka samtidigt som inkomstskatten sänks för alla. Swedbanks nya beräkningar visar dock att hög inflation leder till att en betydande del av bidragsökningarna kommer att ätas upp av kostnadsökningar.

Vid årsskiftet kommer prisbasbeloppet att höjas med 4 800 kronor, vilket innebär att garantipensionärer och studenter kan förvänta sig upp till 1 000-1 100 kronor mer i bidrag per månad. Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom, kommenterar detta och säger: ”Nästa år höjs prisbasbeloppet återigen rejält, till följd av den höga inflationen. Det innebär ett välkommet tillskott i plånboken för bland annat garantipensionärer och studenter. Även inkomstskatten påverkas. Alla får lägre skatt, men mest sänks den för de med högre inkomst.”

Trots de höjda bidragen visar det sig att kostnadsökningarna kommer att göra att pensionärer som enbart får garantipension kommer att ha mindre kvar att leva på jämfört med januari 2023. Madelén Falkenhäll påpekar att de nödvändiga levnadskostnaderna kommer att ha ökat mer, vilket innebär att den disponibla inkomsten minskar. Hon ifrågasätter också om det kommer att bli något ytterligare ekonomiskt tillskott för de med sämst ekonomiska marginaler i regeringens budget senare i år.

Förutom höjda bidrag nämns även förändringar i sjuk- och föräldraförsäkringen. Taket för högsta ersättningsnivå höjs med 102 kronor per dag, vilket resulterar i nästan 3 100 kronor mer per månad för den som är föräldraledig och har en inkomst över inkomsttaket.

De höjda prisbasbeloppen påverkar även inkomstskatten. Både grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket leder till lägre inkomstskatt. Dessutom höjs gränsen för statlig inkomstskatt, vilket ger skattelättnader för de med högre inkomster. Madelén Falkenhäll nämner några exempel och säger att för den som tjänar 30 000 kronor per månad blir det runt 200 kronor lägre skatt varje månad, medan den som tjänar 50 000 får 300 kronor mindre i skatt och för den som tjänar 70 000 blir det 1 600 kronor mindre i skatt per månad.

Sammanfattningsvis resulterar 2024 i höjda bidrag för vissa grupper, men på grund av inflationen minskar den faktiska ökningen i disponibel inkomst. Samtidigt leder höjda prisbasbelopp till sänkt inkomstskatt, framförallt gynnas de med högre inkomster av skattelättnaderna.