Rekordhögt prisbasbelopp ger högre bidrag och lägre skatt

Prisbasbeloppet, det belopp som bestämmer vissa bidrag och även påverkar skatter, höjs med 4 200 kronor till 52 500 kronor 2023. I procent är det den största höjningen på nästan 40 år.  Det får till följd att garantipensionen höjs med 850 kronor och studiemedlen med knappt 1 000 kronor per månad. Även sjuk- och föräldrapenning höjs, högsta nivån i föräldraförsäkringen ökar med 2 700 kronor per månad, visar nya beräkningar av Swedbank.

– Den höga inflationen innebär en rekordhöjning av prisbasbeloppet och till följd av det större ökningar än vanligt av garantipension, studiemedel, samt sjuk- och föräldrapenning vid årsskiftet. Det påverkar dessutom inkomstskatten och medför skattesänkningar på flera hundralappar för många, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

Inflationen påverkar prisbasbeloppen som i sin tur påverkar bland annat garantipension, sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel. Prisökningar i ekonomin innebär att bidragen höjs, så att dessa hushålls reala inkomster inte ska minska.

Högre garantipension när prisbasbeloppet höjs
Garantipensionen höjs med 1 000 kronor i augusti 2022. Till följd av de högre prisbasbeloppen kommer den höjas med ytterligare 800-850 kronor per månad den 1 januari 2023, vilket innebär en garantipension på drygt 10 600 kronor per månad efter årsskiftet.

– Den höga inflationen under 2022 innebär att kostnader ökar och hushåll med ansträngd ekonomi får mindre pengar över. Att garantipensionen höjs i augusti och sedan vid årsskiftet kommer ändå innebära någon eller några hundralappar mer kvar efter nödvändiga utgifter varje månad för den med enbart garantipension, säger Madelén Falkenhäll.

Lägre inkomstskatt för både löntagare och pensionärer
Ett högre prisbasbelopp påverkar också inkomstskatten. Det innebär att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, men också högre grundavdrag och jobbskatteavdrag.

– Högre prisbasbelopp innebär lägre inkomstskatt både för löntagare och pensionärer, för många innebär det flera hundralappar mer i plånboken. Störst skattesänkning får höginkomsttagare till följd av att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, säger Madelén Falkenhäll.

En pensionär med enbart garantipension betalar drygt 50 kronor mindre i skatt 2023 utifrån den nya nivån på garantipensionen. För en pensionär med genomsnittlig pension, 15-20 000 kronor per månad, blir inkomstskatten knappt 200 kronor mindre varje månad till följd av de högre prisbasbeloppen.

Löntagare påverkas både av grundavdrag och jobbskatteavdrag, har man en hög lön påverkas man även av den högre brytpunkten för statlig inkomstskatt. För den som tjänar 30 000 kronor per månad blir skatten drygt 200 kronor lägre varje månad, en höginkomsttagare med 60 000 kronor i lön får en skattesänkning på 1 550 kronor per månad.

Under 2021-2022 har löntagare en temporär skattereduktion på runt 200 kronor per månad, om den inte förlängs så blir förändringen i stället plus minus noll för många.

Effekter av höjda prisbasbelopp 2023

  • Garantipensionen höjs med runt 800-850 kronor per månad.
  • Studiemedlen höjs med knappt 1 000 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2022.
  • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 89 kronor per dag, vilket motsvarar drygt 2 700 kronor per månad.
  • Sjukpenninggrundande inkomst höjs och den högsta sjukpenningnivån höjs därmed med 89 kronor per dag, vilket innebär en högsta nivå på 1 116 kronor per dag.
  • Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Med hur mycket beror på inkomst, se tabell i bilaga.
  • Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 613 900 kronor (knappt 51 200 kronor per månad jämfört med drygt 46 200 kronor 2022).
  • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 286 kronor, till ca 3 585 kronor per år.