Året 2023 på bostadsmarknaden kännetecknas av en historiskt låg mängd bostadsaffärer. En sammanställning från Fastighetsbyrån visar att antalet försäljningar av villor och bostadsrätter i hela landet har minskat med 12 procent jämfört med 2022 och hela 25 procent jämfört med 2021. Trots detta varierar situationen betydligt mellan olika regioner, påverkad av lokala förhållanden, nyproduktion och företagsklimat. Västerbottens län sticker ut som den region där försäljningarna har gått mot strömmen, medan Gotland upplever den största nedgången.

Vid en summering av bostadsåret 2023 noterar man en svag minskning av villapriser, medan bostadsrättspriserna ökar med 1,5 procent. Trots detta domineras bostadsmarknaden av avvaktande konsumenter, ett rekordstort utbud och en rekordlåg mängd bostadsaffärer. Fastighetsbyråns sammanställning, baserad på Svensk Mäklarstatik, visar en generell nedgång på 12 procent i antalet bostadsaffärer (villor och bostadsrätter) jämfört med 2022 och hela 25 procent jämfört med 2021.

– Priserna har legat förvånansvärt stabilt under 2023. Mest påtagligt är rekordhögt utbud i kombination med rekordfå bostadsaffärer. Generellt har många av de som inte varit tvungna att flytta avvaktat på grund av stor osäkerhet kring ränta, inflation och utveckling på bostadsmarknaden. Men det finns geografiska skillnader och det är intressant att till exempel enskilda företag kan ha väldigt stor påverkan på hela regioner, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Västerbotten i topp, Gotland i botten – lokalt näringsliv påverkar

På två års sikt har Gotlands län upplevt den största minskningen av bostadsaffärer, med 34 procent, medan Västerbotten har sjunkit minst med 12 procent. Jämförelsen mellan 2023 och 2022 visar att nedgången varit störst i Kronobergs län, med 21 procent, medan Västerbottens län har den mildaste nedgången på 5 procent.

I Västerbotten har antalet bostadsaffärer i Skellefteå minskat med 4 procent sedan 2021, medan de omkringliggande kommunerna som Robertsfors har ökat med 5 procent och Lycksele med hela 21 procent. Det är tydligt att nedgången i dessa områden inte är lika markant som genomsnittet för hela landet. En klar förklaring till detta är Northvolts etablering.

– Skellefteå är sedan etableringen av batterifabriken inne i sin ”egna bubbla” vad gäller framtidstro, självförtroende, inflyttning, investeringar och inte minst efterfrågan på bostäder. 2022 ökade befolkningen med drygt 1000 invånare och 2023 var det drygt 2000. Vi har aldrig vuxit så mycket tidigare. Följden blir att köpare finns, efterfrågan byggs upp och att säljarna kan få bostaden såld. Och säljtiderna är lägre än på många andra orter, säger Jan-Erik Lööf, mäklare och franchisetagare på fastighetsbyrån i Skellefteå.

Å andra sidan har Älmhult i Kronoberg påverkats negativt av en omorganisation hos IKEA, vilket har lett till en avmattning i antalet bostadsaffärer.

– Under 2022 och 2023 har IKEA haft en stor omorganisation som har gjort att antal inflyttare till Älmhult i princip helt har avtagit. Orten är väldigt beroende av att IKEA rullar på som vanligt och när det inte gör det blir det en oro och ovisshet som även sprider sig utanför företagets väggar. Min förhoppning och tro är att det kommer att stabiliseras under 2024, säger, Johan Hesselstedt, mäklare och franchisetagare på fastighetsbyrån i Älmhult.

Stort tapp för nyproduktion och fjällstugor

Under 2023 är det tydligt att nyproduktionsmarknaden påverkas av en betydande minskning i försäljning och att flera projekt har satts på paus. Den kraftiga nedgången i antalet bostadsaffärer på Gotland och i Kronobergs län som helhet kan delvis förklaras av det avstannade intresset för nyproduktion.

– Hos oss såldes det en hel del nyproducerade bostadsrätter under 2022 men det avtog hastigt under förra året då många större projekt pausades. Sedan har vi ju också, som i övriga landet, haft köpare och säljare som avvaktar för att se hur räntor och andra faktorer ska utvecklas, säger, Jonas Magnusson, mäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån i Växjö.

– Det som minskat markant på Gotland de senaste två åren är nyproduktion med mycket färre byggnadsprojekt jämfört med åren 2012 till 2021. Vi ser även att många spekulanter avvaktar bland annat på grund av att många föreningar står inför höjningar av avgifter. På Gotland är det vanligt att hyra ut istället för att sälja medan man inväntar en bättre marknad, säger Jenny Holgersson, mäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån på Gotland.

På kommunnivå har Sälen-Malung upplevt den största nedgången i antalet bostadsaffärer, med 57 procent sedan 2021. Även Åre är en av de kommuner som har drabbats av en betydande minskning, med 47 procent sedan 2021. Fjällboenden har förlorat popularitet under pandemin, och många spekulanter har dragit tillbaka sina köpintressen.

– Under pandemin och framförallt 2021, skulle alla ha ett fjällboende som man kunde jobba på distans ifrån. Med dagens ekonomi så har många valt att inte satsa på fjällboende och vi har tappat mer än hälften av våra spekulanter och köpare. De flesta säljarna har inte panik och säljer inte om de inte får det slutpris de vill ha, säger Anna Sjögren, mäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån i Sälen/Malung.

Antal bostadsaffärer, bostadsrätter och villor, 2021, 2022 & 2023:

Område 2021 2022 2023 23 mot 22 23 mot 21
Hela riket 191 807 163 401 143 546 -12% -25%
Stor-Göteborg 19 547 16 668 14 438 -13% -26%
Stor-Malmö 16 325 13 770 12 100 -12% -26%
Stor-Stockholm 60 603 50 166 45 147 -10% -26%
Stockholms län 60 603 50 166 45 147 -10% -26%
Uppsala län 8 839 7 409 6 385 -14% -28%
Södermanlands län 5 074 4 031 3 664 -9% -28%
Östergötlands län 7 113 6 226 5 225 -16% -27%
Jönköpings län 5 129 4 351 3 592 -17% -30%
Kronobergs län 2 361 2 048 1 611 -21% -32%
Kalmar län 3 788 3 170 2 936 -7% -22%
Gotlands län 1 220 989 802 -19% -34%
Blekinge län 1 929 1 764 1 568 -11% -19%
Skåne län 26 910 22 919 20 031 -13% -26%
Hallands län 4 474 3 885 3 400 -12% -24%
Västra Götalands län 29 273 25 080 21 585 -14% -26%
Värmlands län 4 414 4 004 3 617 -10% -18%
Örebro län 4 307 3 723 3 207 -14% -26%
Västmanlands län 4 785 4 387 3 713 -15% -22%
Dalarnas län 4 549 3 823 3 403 -11% -25%
Gävleborgs län 4 227 3 739 3 143 -16% -26%
Västernorrlands län 3 564 3 346 3 079 -8% -14%
Jämtlands län 2 379 2 099 1 691 -19% -29%
Västerbottens län 3 791 3 523 3 331 -5% -12%
Norrbottens län 3 078 2 719 2 416 -11% -22%

Tabell: Fastighetsbyrån