Regeringen har remitterat ett förslag om att göra de 300 000 första kronorna som sparas på investeringssparkonto, ISK, skattefria.

Under hösten har det höjts flera kritiska röster till den skenande skatten på ISK, svenskarnas favoritkonto för fonder och aktier. För alla ISK-sparare kommer skatten att bli drygt 22 % högre 2024 i takt med att räntenivån fortsatt stiger under året. Jämfört med golvnivån 2020-2022 innebär nästa års skattenivå en höjning med hela 190 %.

Regeringens förslag, som ligger i linje med vad som utlovades i överenskommelsen Tidöavtalet, skulle innebära att de första 300 000 kronorna på ISK blir skattefria. Det skulle beröra omkring 3,5 miljoner sparare, varav tre av fyra skulle helt undantas beskattning på sitt ISK.

Förslaget omfattar även sparande i kapitalförsäkringar eftersom dessa sparandeformer beskattas på liknande sätt som ISK.

De flaggar dock för att en förändring inte är skriven i sten, utan beror på ett antal faktorer.

Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och i vilken omfattning, beror i slutändan på det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.