Equinor har tilldelat Aibel ett miljardkontrakt för omfattande modifikationer och förberedelser av Aasta Hansteen-plattformen för att möjliggöra uppkoppling av Irpa-fältet (tidigare Asterix). Aibel benämner kontraktet som ’stort’ ‒ en benämning som används av Aibel när det gäller avtal i storleksordningen 1,5–2,5 miljarder NOK.

Ledning och projektering sker från Aibels kontor i Stavanger med stöd från kontoren i Oslo och Singapore. Projektet kommer som mest att sysselsätta 200 personer. Projektet kommer dessutom att nyttja synergier med Aibels redan existerande ’Maintenance and modification’-kontrakt för Aasta Hansteen som leds från Harstad-kontoret. Prefabrikation och modulsammanställning kommer att ske på Aibels varv i Haugesund, Norge och i Thailand.

EPCIC-kontraktet (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning) fanns som option redan förra året när Aibel tilldelades FEED-kontraktet (Front End Engineering and Design) för att planera modifikationerna i detalj.

”Detta kontrakt, tillsammans med förlängningen av avtalet för Johan Sverdrup, innebär att Aibel på kort tid fått två miljardkontrakt med Equinor. Det är ett bevis på bolagens goda samarbete och starka relation. Aibel spelar en viktig roll för framtidens energiförsörjning”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelsemedlem i Aibel och President, Business Area Construction & Services, Ratos.

”Kontraktstilldelningen är ett erkännande till organisationen som har arbetat med FEED. Samtidigt bekräftar det Aibels ledande position inom modifieringar av infrastruktur på den norska kontinentalsockeln. Vi har en lång historia som huvudleverantör inom detta område och ser fram emot att tillhandahålla en integrerad lösning i nära samarbete med Equinor”, säger Mads Andersen, vd och koncernchef i Aibel.

Projekteringen startar omgående och de första offshoreaktiviteterna väntas under februari 2023. Projektet beräknas vara klart 2026.