Antalet nya företag i Sverige minskar kraftigt enligt ny statistik från Bolagsverket som har analyserats av Visma Spcs. Under årets första tre månader sjönk antalet nya företag med hela 18 procent jämfört med samma period föregående år. Enligt experter har kriget i Ukraina, höga energipriser och minskad köpkraft troligtvis bidragit till nedgången.

Småföretagen utgör landets ryggrad och bidrar med var tredje skattekrona till kommunerna. Det är därför oroande att det nu är ett extremt tufft läge för dem. Varje person som tar steget till eget företagande behövs för att skapa jobb och skatteintäkter så att vi kan behålla vår välfärd, enligt Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Kriserna i omvärlden slog hårt mot det svenska nyföretagandet under 2022, och den negativa utvecklingen fortsätter nu enligt Bolagsverkets statistik. Under årets första tre månader registrerades 18 224 nya företag i Sverige, vilket innebär en minskning med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, vilket gör det viktigt att regeringen tar situationen på allvar och stärker trygghetssystemen så att fler vågar förvandla sin passion till en företagsidé, säger Boo Gunnarson.

Nyföretagandet minskar i samtliga län under årets första kvartal. Störst är minskningen i Södermanland och Värmland, där antalet nya företag är 26 procent lägre jämfört med motsvarande period i fjol. Därefter följer Blekinge med 25 procents nedgång samt Jämtland och Västmanland som minskar med 24 procent vardera. Det enda län där nyföretagandet inte sjunker är Gotlands län, där antalet nya företag bara minskade med 1 procent jämfört med samma period förra året.

Sifoundersökningar visar också att så många som var tredje svensk, 33 procent, drömmer om att bli egen företagare. Med tanke på småföretagens betydelse för den svenska ekonomin är det viktigt att regeringen vidtar åtgärder för att främja nyföretagande och ge dem stöd och möjligheter att växa.