April månad blev en intensiv period för aktiespararna, då rapporterna från olika företag flödade in. Den svenska börsmarknaden visade tecken på stabilitet efter den oroliga perioden i mars, och spararna passade på att agera utifrån de nya rapporterna. Enligt Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, dominerades köpen och försäljningarna av vissa specifika aktier.

En av vinnarna under rapportperioden var Volvo, vars omvända vinstvarning höjde förväntningarna på hela verkstadssektorn. Prisökningar och lättnader i leveranskedjan bidrog till att lyfta resultatet, vilket gjorde att spararna inte tvekade att köpa aktien. Dessutom finns det stora förhoppningar om saftiga utdelningar framöver. Frida Bratt påpekar att spararna har en positiv syn på Volvo och dess framtid.

Även stålföretaget SSAB fick ett starkare resultat än förväntat under första kvartalet och blev den mest nettoköpta aktien under månaden. Spararna har en positiv syn på SSAB och bolagets position på stålmarknaden. Den höga direktavkastningen lockar också investerare till aktien.

Däremot mötte Ericsson stora utmaningar efter rapporten. Trots att företagets resultat var bättre än förväntat, hamnade detta i skuggan av de dystra framtidsutsikterna. Fallande marginaler och massiva omstruktureringskostnader irriterade investerare, vilket resulterade i en nedgång i aktiekursen. Trots detta ser privatspararna en potential i Ericssons aktie på grund av dess betänkliga pressade pris.

Även banksektorn fortsatte att vara populär bland aktiespararna, med fortsatta köp av Handelsbanken och SEB. Bankerna gynnas av det högre ränteläget, vilket lockar investerare enligt Frida Bratt.

På säljsidan dominerade H&M, som var den mest sålda aktien under månaden. Tidigare försäljningar av H&M har handlat om att investerarna har tappat tålamodet med aktien. Denna gång var motivet i många fall att sälja av efter rapportrusningen. Även om H&M fortfarande befinner sig i en kris, visade den senaste rapporten att företaget åtminstone rör sig i rätt riktning, vilket har fått vissa investerare att sälja aktien, enligt Frida Bratt.

Sammanfattningsvis präglades aktiespararnas köp och försäljningar i april av den intensiva rapportfloden. Volvo och SSAB var några av vinnarna under rapportperioden och lockade till köp, medan Ericsson och H&M mötte utmaningar. Banksektorn fortsatte att vara populär bland spararna. Framtida utvecklingar och rapporter kommer fortsatt att vara avgörande för aktiespararnas beslut och strategier. Det är tydligt att spararna noga följer företagens resultat och framtidsperspektiv för att kunna fatta informerade investeringsbeslut.

Mest handlade aktierna bland Nordnets svenska kunder i april

Mest köpta Mest sålda
SSAB H&M
Volvo Meta Platforms
Investor Gamestop
SBB Sedana Medical
Cibus Nordic Real Estate Swedish Stirling
Intrum Taiwan Semiconductor Manufacturing
Handelsbanken Oncopeptides
Ericsson Hufvudstaden
Boliden Tobii
SEB Netflix

 

Hela rapporten från Nordnet kan läsas här.