Den 1 juni samlades nära 300 personer på Berns för Esmaeilzadeh Holdings Kapitalmarknadsdag. Det var en händelserik dag där Esmaeilzadeh Holding, tillsammans med 9 av deras plattformsbolag, bjöd in investerare, aktieägare och samarbetspartners för att dela sin framgång och vision. Finanstid var självklart på plats för att få en möjlighet att få insyn och förståelse för koncernen.

EHABs Kapitalmarknadsdag är en mötesplats för ledande företag inom Esmaeilzadeh Holding-gruppen. Plattformsbolag som Novedo, Dentalum, Rebellion, Eitrium, Ametalis, Centripetal, Hidden Dreams, Samfastigheter och det nylanserade Lyvia hade möjlighet att ställa ut och presentera sina verksamheter i montrar. Dessa bolag tillsammans representerar över 100 företag med mer än 4 000 anställda och har ett samlat substansvärde på över 8 miljarder svenska kronor samt en EBITDA på 850 miljoner kronor.

En tydlig trend som framkom under dagen var att EHABs bolag, trots utmanande tider, uppvisar god lönsamhet och organisk tillväxt. Denna strategi, som fokuserar på konjunkturokänsliga bolag, visade sig vara stark och värdefull i dagens ekonomiska klimat.

Under Kapitalmarknadsdagen hade deltagarna möjlighet att höra VD:ar från olika bolag berätta om deras framgångar och utmaningar. Dessutom erbjöds intressanta tal från branschexperter såsom Annika Winsth, chefekonom på Nordea, som delade med sig av en både dyster och hoppfull analys av marknadsläget. Adam Kostyál, Nordisk noteringschef på Nasdaq, delade också sina insikter om den nordiska marknaden. Ett särskilt panelsamtal hölls om hållbara investeringar där EHABs VD och grundare, Saeid Esmaeilzadeh, Susanne Najafi från Backing Minds, Robin Rutili från EHABs styrelse samt EHABs nya Head of Funding, Mikael Eriksson, deltog och diskuterade ämnet.

Under dagen fick vi också ta del av information om EHABs projekt “Bridge”, som drivs tillsammans med Ung Företagsamhet. Projektet syftar till att agera som förebilder och inspirationskällor för unga människor i utsatta områden genom entreprenörskap och besök i skolor.

Avslutningsvis bjöds deltagarna på ett inspirerande tal av den olympiska mästaren Nils Van Der Poel. Han delade med sig av sina erfarenheter och berättade om drivkraft, mål och vad som krävs för att vinna ett OS-guld, även om man kanske inte alltid har den starkaste viljan.

Nils Van Der Poel

Esmaeilzadeh Holding är en privatägd svensk investeringsgrupp som grundades med övertygelsen att innovation är vägen till tillväxt, möjligheter och samhällets utveckling. Företaget investerar långsiktigt inom olika sektorer och skapar en ekosystem där entreprenörer kan dela idéer, möjligheter och erfarenheter som driver organisk tillväxt över tid. Med sin nordiska bakgrund är EHAB dedikerade till att verka på ett öppet, transparent och ansvarsfullt sätt.