Prolight Diagnostics fortsätter klättra – över 400 % för året

Prolight Diagnostics fortsatte sin kursuppgång på torsdagen efter gårdagens pressmeddelande, aktien är upp 30 procent idag och över 400 procent för året.

Prolight Diagnostics, ett ledande företag inom medicinsk diagnostik, kommer att presentera sin banbrytande Point-of-Care (POC)-teknik på den prestigefyllda internationella kongressen American Association for Clinical Chemistry (AACC) Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo i Anaheim, Kalifornien. Det digitala POC-systemet är utformat för att identifiera enskilda molekyler av högkänsligt troponin och förväntas väcka stort intresse inom branschen.

För första gången kommer Prolight att visa upp konceptet för sitt POC-system, vilket har utvecklats för patientnära testning. Genom sin nya och unika POC-teknik för digital immunoanalys, som kan räkna enskilda molekyler, förväntar sig företaget en betydande uppmärksamhet. AACC anses vara en av världens viktigaste kongresser inom diagnostik, och Prolight är stolta över att få presentera sitt systemkoncept, som bygger på pågående samarbete med Integrated Technologies Limited (ITL), för en internationell publik.

Nyligen meddelade Prolight att de har uppnått bevis för prestanda på sitt system för kvantifiering av enskilda molekyler av troponin ned till nivåer på ensiffriga nanogram per liter (ng/L). Dessa imponerande resultat öppnar möjligheter för tidig upptäckt och/eller uteslutning av hjärtinfarkt, vilket kan leda till minskade sjukvårdskostnader och förbättrad livskvalitet för hundratusentals patienter.

Den banbrytande tekniken öppnar även dörrar för utvecklingen av nya POC-tester inom olika kliniska områden som tidigare endast var möjliga att utföra på specialiserade laboratorier. Med den innovativa tekniken för digital immunoanalys blir det möjligt att testa olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på samma POC-instrument i närheten av patienten. Dessutom, med den inbyggda multiplexfunktionen, kan man testa kombinationer av biomarkörer för sjukdomsspecifika paneler från samma blodprov. Detta kan leda till en revolution inom patientnära testning och slutligen ge betydande hälsoekonomiska fördelar.

Prolight Diagnostics står i spetsen för den teknologiska utvecklingen inom medicinsk diagnostik och strävar efter att förbättra patientvården genom innovativa lösningar. Deras närvaro på AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo är ett tydligt erkännande av deras banbrytande arbete och deras bidrag till framsteg inom diagnostikområdet. Vi kan förvänta oss att Prolight kommer att fortsätta driva gränserna för medicinsk diagnostik och bidra till en ljusare framtid för patienter över hela världen.