Infationen rasar. De senaste månaderna har vi bevittnat kraftiga prisökningar som har satt press på hushållens ekonomi. Många har undrat när denna prishöjningstrend kommer att vika, och nu verkar det som att vi äntligen kan se ljuset i tunneln. Enligt flera stora svenska storbanker pekar nu prognoserna mot en markant nedgång i inflationen under september månad.

Handelsbanken och Nordea spår markant lägre inflation – men tror på ytterligare räntehöjning

Statistiska centralbyrån kommer att presentera den officiella statistiken för september inom kort, och förväntningarna är högt spända. Enligt Handelsbanken kommer inflationstakten, mätt enligt det så kallade KPIF-måttet som rensar bort effekterna av ränteförändringar, att ligga på 3,7 procent på årsbasis. Detta skulle innebära en betydande minskning jämfört med augusti då inflationen låg på hela 4,7 procent. Det skulle även vara den andra månaden i rad med en påtaglig nedgång.

En bredare prisdämpning verkar vara på gång enligt Handelsbanken. Det är inte bara elpriserna som förväntas dämpas, utan även energipriserna har sjunkit avsevärt, ibland till och med i negativ riktning, på grund av det varma vädret. Trots den förändrade situationen tror Handelsbanken fortfarande att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter i november.

Nordea delar liknande förväntningar och spår att KPIF-inflationen i september kommer att ligga på 3,8 procent i årstakt. Trots detta förväntar sig även Nordea att Riksbanken kommer att fortsätta med en räntehöjning, för att nå 4,25 procent.

Inflationsmålet är 2 procent

Det är viktigt att notera att Riksbankens officiella inflationsmål ligger på 2,0 procent, vilket innebär att både Handelsbanken och Nordea räknar med en inflationsnivå som är avsevärt högre än målet. Detta indikerar att Riksbanken kommer att fortsätta att vara uppmärksam på prisutvecklingen och vidta åtgärder vid behov.

Sammanfattningsvis verkar det som att vi kan se fram emot en nedgång i inflationen under september månad enligt de senaste prognoserna från svenska storbanker. Detta är en välkommen nyhet för hushåll som har känt av den påverkan som höga priser har haft på sin ekonomi. Samtidigt kommer det vara viktigt att följa utvecklingen noggrant och se hur Riksbanken reagerar på den nya inflationsstatistiken för att bedöma hur den ekonomiska situationen kan utvecklas framöver.