Mathias Krümmel, som varit en del av PostNord sedan år 2000 och vd för PostNord Sverige sedan 2021, lämnar nu sin position samt sin roll i koncernledningen. Ylva Ekborn, nuvarande chef för PostNord Accelerate och vd för PostNord Strålfors, kommer att ta över som tillförordnad vd för PostNord Sverige. Denna förändring sker från och med den 6 december 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erfarenhet och ledarskap

Krümmel har under sina år på PostNord innehaft flera ledande positioner och anses ha bidragit avsevärt till företagets utveckling. Hans insatser har varit värdefulla, speciellt när det gäller strategiarbete och organisatoriska förändringar i Sverige. Annemarie Gardshol, vd och koncernchef för PostNord, betonar Krümmels betydande bidrag till företagets tillväxt och lönsamhet, särskilt med fokus på den svenska marknaden.

Ny konstellation i ledningen

Med Krümmels avgång tar Ylva Ekborn rollen som tillförordnad vd för PostNord Sverige. Ekborn, som sitter i PostNords koncernledning sedan 2018, har visat framstående ledarskapsförmåga i sina tidigare roller. Samtidigt tar Annemarie Gardshol över som tillförordnad chef för PostNord Accelerate. Lisbet Karlsson, för närvarande landschef för PostNord Strålfors Sverige, blir tillförordnad vd och koncernchef för PostNord Strålfors.

Söker permanent VD

En process för att hitta en permanent vd för PostNord Sverige har inletts. Denna förändring är en del av företagets fortsatta strategi för att stärka sin närvaro och service i Sverige och hela Norden. Gardshol framhåller vikten av företagets samhällsuppdrag, särskilt dess roll i att samla in och distribuera post över hela landet, i linje med de uppsatta kvalitetsmålen.