Under juni minskade Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI-tjänster) till 46,1 från en nedreviderad nivå på 49,2 i maj. Detta innebär att indexet har legat under sitt historiska genomsnitt på 56,2 i åtta månader i rad. Även om indexet har stabiliserat sig under det andra kvartalet, finns det fortfarande betydande nedåtrisker i tjänstesektorn, särskilt på grund av minskad bostadsbyggande och minskad köpkraft hos hushållen, enligt Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Nedgången i PMI-tjänster berodde främst på en minskning i delindexet för orderingång, följt av affärsvolym och sysselsättning. Samtidigt ökade leveranstiderna något, även om de fortfarande befann sig på låga nivåer. Trots den osäkra omvärldskonjunkturen ligger dock tjänsteföretagens affärsplaner fortfarande inom den expansiva zonen med ett värde på 56,1 i juni.

Indexet för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 50,6 i juni från 56,8 i maj, vilket är den lägsta nivån på över tre år. Detta tyder på att pristrycket inom tjänstesektorn minskar, vilket är positiva nyheter för Riksbanken enligt Jörgen Kennemar.

Silf/Swedbanks PMI-Composite sjönk till 45,8 i juni jämfört med 46,8 i maj. Detta innebär att indexet för sjätte månaden i rad ligger utanför tillväxtzonen, vilket indikerar att aktivitetsnivån inom näringslivet fortsätter att minska.