PMI-totalen sjönk till 48,8 i december från 49,0 i november, men under det fjärde kvartalet ökade den till sin högsta nivå sedan tredje kvartalet 2022 i genomsnitt. Det förefaller som om konjunkturnedgången i svensk industri har bottnat men med risk för att tillväxten dröjer på grund av den svaga omvärldskonjunkturen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Tre av fem delindex bidrog negativt till PMI-totalen i december. Produktionsindexet stod för den största nedgången följt av sysselsättning och orderingång. Å andra sidan bidrog lager och leveranstider positivt till PMI-totalen.

Under december ökade indexet för industriproduktionsplaner till 55,2, den högsta nivån på åtta månader. Trots den svaga globala ekonomin och låga orderingången har inte industriföretagen avstått från att planera för ökad produktion de kommande sex månaderna, även om detta ligger långt under indexets historiska genomsnitt (63,6).

Indexet för rå- och insatsvarupriser från leverantörerna förblev oförändrat på 47,2 i december. Det visar att pristrycket i industrin fortsätter att sjunka men inte i samma omfattning som tidigare i och med att indexet har stigit sedan bottennivån i våras, säger Jörgen Kennemar.