Planacy och PE Accounting ingår ett samarbete för att erbjuda en kraftfull helhet inom automatiserad bokföring och datadriven finansiell planering.

PE Accounting erbjuder ett heltäckande ekonomisystem i kombination med en outsourcad ekonomifunktion med marknadens högsta automatiseringsgrad. Deras kunder växer ofta snabbt och tillsammans med Planacy kommer man att utveckla ett integrerat erbjudande för automatiserad redovisning och datadriven budgetering och prognostisering.

“Tillsammans har vi ett starkt erbjudande för snabbväxande företag, PE med en hög grad av automation och Planacy med vår kraftfulla plattform som möjliggör ett mer datadrivet och strategiskt arbete med finansiella prognoser. PE Accounting var därför ett självklart val som första partner inom ekonomisystem. Vi har redan ett flertal gemensamma kunder och ser fram emot att utveckla vårt gemensamma erbjudande och välkomna fler kunder”, säger Jimmy Stenqvist Evegård, vd på Planacy.

Integrationen ger kunden möjlighet att snabbt skapa nya prognoser i Planacy med automatiskt inhämtad redovisnings-, produkt- och personaldata från PE Accounting. På detta sätt kan kunderna effektivt arbeta mer kontinuerligt och rullande med sin prognostisering. Planacy möjliggör även enkel delegering av prognostiseringen till verksamheten. Därmed kan både engagemanget och accountabilityn över företagets finansiella mål och prognoser öka.  

”Planacy är ett fantastiskt komplement till PE Accountings egna rapport- och budgetfunktionalitet”, menar Pontus Björnsson, vd på PE Accounting. ”Med integrationen mot Planacy erbjuder vi våra kunder ett extremt kraftfullt prognos- och budgetverktyg för en mer skräddarsydd hantering av deras finansiella planering.”