Just nu upplever Pensionsmyndigheten en ovanlig anstormning av samtal från pensionärer. Tusentals personer kontaktar myndigheten dagligen för att få klarhet i sin ekonomiska situation. Denna ökade aktivitet verkar vara en direkt följd av den senaste pensionshöjningen.

De vanligaste frågorna

De frågor som mest frekvent ställs av pensionärerna kretsar kring tre huvudämnen:

  1. Det nya beloppet som man börjat få sedan årsskiftet.
  2. Hur man kan undvika att få kvarskatt.
  3. Eventuella förändringar i bostadstillägget.

Dessa frågor har blivit alltmer pressande, särskilt eftersom höjningen av inkomstpensionen endast varit en procent, vilket många uppfattar som otillräckligt.

Varierande pensionstillägg

I vissa fall har pensionärerna inte ens fått denna minimala höjning. Orsaken ligger ofta i att deras premiepension har minskat, ibland så pass att den totala pensionen faktiskt sänkts.

Det är extra utmanande att förstå varför man får ett visst belopp, eftersom pensionen består av en kombination av inkomstpension, premiepension, och garantipension. Dessa delar förändras med olika procentsatser, och skillnaderna har varit ovanligt stora detta år.

Exempel på förändringar

  • Inkomst- och tilläggspensionen har höjts med 1 procent.
  • Premiepensionen har varierat från en minskning på 3,9 procent till en ökning på 14,5 procent.
  • Garantipensionen har höjts med 9,1 procent.
  • De som har tjänstepension har sett höjningar mellan 6,5 och 9,1 procent.

Eftersom pensionen består av flera olika delar, kan man inte enbart fokusera på den högsta procentsatsen och förvänta sig att den gäller för den egna pensionen.

Ökat telefontryck

Enligt uppgifter från Pensionsmyndigheten är det tydligt att antalet samtal har ökat markant. Med januariutbetalningen har pensionärerna börjat se de faktiska förändringarna, vilket lett till stor besvikelse hos många.

Uppmanas att logga in med e-legitimation

Myndigheten uppmanar de som har e-legitimation att använda denna för att logga in på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan man se alla sina belopp, även om man inte får några förklaringar.

Denna situation illustrerar de utmaningar som många pensionärer står inför när det gäller att förstå och navigera i det komplexa pensionssystemet, särskilt under tider av ekonomiska förändringar.