Efter en sex år lång tvist i skiljedomstol har Peab äntligen segrat gentemot Unibail Rodamco Westfield när det gäller entreprenaden Mall of Scandinavia i Solna. Efter denna seger gör Peab en omvänd vinstvarning då företagets resultat efter skatt påverkas positivt med 790 miljoner kronor under det andra kvartalet. Aktien handlas för närvarande ca 8 % upp.

I fredags meddelades domen i tvisten mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield rörande Mall of Scandinavia i Solna. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Peab tilldelades uppdraget att bygga Mall of Scandinavia i december 2010 och anläggningen blev klar för invigning i november 2015. Under byggprocessen uppstod fördyringar till följd av omfattande ändringar i projektet. Bolaget ansåg sig ha rätt till ersättning för dessa fördyringar som uppstod under produktionsfasen. Parterna kunde inte enas om de utestående kraven och mellanhavandena, vilket ledde till att en skiljedom inleddes år 2017. Skiljedom meddelades slutligen i fredags och domstolen gav Peab rätt.

Omvänd vinstvarning

Denna dom innebär att Peabs rörelseresultat påverkas positivt med 400 miljoner kronor under det andra kvartalet. Resultateffekten före skatt blir 790 miljoner kronor under samma kvartal. Peab meddelar i pressmeddelandet att kassaflödet kommer att påverkas positivt med cirka 1 400 miljoner kronor under det tredje kvartalet.

– Det känns fantastiskt att skiljedomstolen nu har kommit fram till en klar och tydlig dom där vi har vunnit framgång. Vi är stolta över att ha varit ansvariga för att bygga Mall of Scandinavia, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab.

Denna dom avslutar en långdragen tvist mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield och innebär en stor framgång för byggbolaget. Det positiva resultatet kommer säkerligen att stärka företagets position på marknaden och skapa en känsla av lättnad för alla inblandade parter. Med denna tvist nu avslutad kan Peab fortsätta fokusera på sina pågående projekt och framtida utmaningar med större tillförsikt och framåtanda.