OXE Marine har tecknat ett avtal med Nimbus Group avseende leverans av motorer. Avtalet innebär att OXE Marines branschledande dieseldrivna utombordare nu kommer att ingå bland de motorer som Nimbus Groups kunder kan välja på för sina båtar.

Hittills har Nimbus Groups kunder bara kunnat välja dieseldrift på inombordsmotorer men i och med avtalet med OXE Marine breddas nu erbjudandet ytterligare.

”Nimbus Group är en av Nordens ledande motorbåtstillverkare och att de tagit in våra motorer i sitt sortiment är ett stort erkännande både för vår teknologi och våra produkter”, säger Anders Berg, vd för OXE Marine.

Till följd av att OXE Marines utombordare får sin kraft från dieselmotorer baserade på fordonsteknologi, har de betydligt lägre bränsleförbrukning än bensindrivna utombordare i motsvarande effektklass. När OXE Marine tidigare i år genomförde tester av två dubbelmonterade OXE300 i en Nimbus T11 visade det sig att bensinalternativet i samma effektklass gav 50 procent högre bränsleförbrukning. För OXE-motorerna noterades dessutom högre topp- respektive marschfart. När de båda motorerna från OXE Marine kördes på biodiesel av typen HVO100 uppmättes dessutom en minskning av nettoutsläppen av koldioxid med upp till 92 procent jämfört med bensinalternativet.

– Genom att välja en dieseldriven utombordare från OXE Marine kan kunderna räkna med betydande minskningar av både sina driftskostnader och sina koldioxidutsläpp. OXE Marines teknologi kan spela en viktig roll för omställningen mot en mer hållbar marin verksamhet, men är till skillnad från många andra alternativ brett tillgänglig för användning redan idag, säger Anders Berg.

Från Nimbus Groups sida ser man avtalet som ett viktigt led i arbetet med att stärka sitt erbjudande till kund.

– För Nimbus Group är det avgörande att vi kan erbjuda våra kunder ett brett utbud av såväl båtar som motorer. Vi är glada över samarbetet med OXE Marine eftersom det ger vi våra kunder möjligheten att även kunna välja dieseldrivna utombordare, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.