OX2 och Ingka Investments, en del av Ingka Group som är den främsta återförsäljaren av IKEA, har ansökt hos regeringen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för Neptunus, en havsbaserad energipark utanför Blekinge. Det framgår enligt ett pressmeddelande. OX2 stiger 1,78 procent till 54,20 SEK per aktie på en i övrigt sur börs efter en timmes handel på tisdagen.

Planerna för Neptunus inkluderar upp till 207 vindkraftverk, med en maximal höjd på 420 meter, ungefär 50 kilometer utanför Blekinges kust. Ansökan täcker en total installerad effekt på 3 100 MW. Produktionen från energiparken förväntas vara mellan 13-15 TWh per år, vilket motsvarar hela elbehovet för Blekinge och Skåne årligen. Tidigare har OX2 ansökt om ett Natura 2000-tillstånd för energiparken, och om tillståndet beviljas i tid kan byggandet börja år 2030.

Förutom havsbaserad vindkraft har OX2 och Ingka Investments också ansökt om havsbaserad vätgasproduktion på upp till 370 000 ton årligen, samt ett pilotprojekt för syresättning av Östersjön. Syrgas, en biprodukt från vätgasproduktionen, kan användas för att syresätta Östersjön och bidra till att återställa det marina livet i områden med syrefattiga förhållanden.

– Energipark Neptunus är en av de första av nästa generations vindparker. Genom att producera både förnybar el och vätgas kan Sverige trygga energiförsörjningen för de sektorer som inte kan elektrifieras. Syrgasen man får vid vätgasproduktion kan dessutom användas att syresätta bottenvatten i Östersjön och därmed öka den biologiska mångfalden, säger Emelie Zakrisson, chef för havsbaserad vind på OX2 Sverige.

Projektet är i sin tidiga fas, och 1 900 MW inkluderas i OX2:s projektutvecklingsportfölj, som vid utgången av tredje kvartalet 2023 uppgick till totalt 34 074 MW. OX2 och Ingka Investments samarbetar på sex havsbaserade vindparker i Sverige: Galene på Västkusten, Triton och Neptunus i södra Sverige, Aurora mellan Öland och Gotland, samt Pleione och Ran utanför Gotlands östkust. Det slutliga beslutet om tillstånd att bygga vindparkerna ligger i regeringens händer.