En ny undersökning från Trygg-Hansa avslöjar att mer än 25 procent av svenska småföretagare saknar försäkring, och av dessa säger fyra av tio att de inte anser sig behöva någon försäkring. En vanlig missuppfattning bland småföretagare är att hemförsäkringen också täcker företagsaspekter. ”Det är en oroväckande att så många småföretagare inte skyddar sin verksamhet, särskilt i dessa oroliga tider”, säger Nicklas Larsen, chef för företagsmarknad på Trygg-Hansa.

Små företag utgör ryggraden i den svenska ekonomin, med nästan 96 procent av cirka 1,2 miljoner företag med färre än 10 anställda. En årlig undersökning av småföretag genomförd av Trygg-Hansa i samarbete med Novus visar att hela 27 procent av svenska småföretag saknar företagsförsäkring. Undersökningen indikerar att den vanligaste orsaken till bristen på företagsförsäkring är övertygelsen om att den inte behövs.

– Över 300 000 småföretagare är oförsäkrade och att fyra av tio av dem menar att de inte behöver försäkra sin verksamhet är oroväckande. Det är alldeles för många småföretagare som lever i en falsk trygghet, som i värsta fall kan kosta dem företaget, säger Nicklas Larsen, chef för företagsmarknad på Trygg-Hansa.

Utöver att försäkra egendom och fysiska tillgångar behöver företagare även ansvars- och rättsskyddsförsäkringar, vilket inte ingår i hemförsäkringen. En vanlig skada för småföretagare är ansvarsskador, där företagare kan bli krävda på skadestånd.

– En av de vanligaste skadorna som drabbar småföretagare är ansvarsskador, det vill säga att företagaren blir krävd på skadestånd, och där är det helt avgörande att man har en företagsförsäkring med ansvarsskydd. Att hamna i en rättslig tvist är en nog prövande, även med stöd och ersättning för utgifter. Att hamna i en sådan situation helt utan ansvarsförsäkring kan få rent förödande konsekvenser, säger Nicklas Larsen.

Enligt undersökningen tror tre av tio småföretagare att hemförsäkringen täcker företaget. Larsen poängterar att detta är en vanlig missuppfattning och förklarar att alla föremål som har köpts och för vilka momsavdrag har gjorts kräver en företagsförsäkring. Han påpekar att många småföretagare som arbetar hemifrån tror att hemförsäkringen täcker exempelvis skador på arbetsdatorn eller förlust av bagage under affärsresor, men så är inte fallet.

– Jag möter många småföretagare som arbetar hemifrån och tror att hemförsäkringen gäller om jobbdatorn går sönder eller om bagaget försvinner på affärsresan, men så är alltså inte fallet. Tumregeln är att alla de saker du har köpt och gjort momsavdrag för behöver en företagsförsäkring, säger Nicklas Larsen.

Vanlig missuppfattning: Att en hemförsäkring är tillräcklig när man driver företag hemifrån.

Förklaring: Många småföretagare tror felaktigt att deras hemförsäkring skyddar företaget. Hemförsäkringen täcker dock inte företagets tillgångar, ansvar gentemot kunder eller avbrott i verksamheten. För att säkerställa ett adekvat skydd behövs en anpassad företagsförsäkring som matchar företagets verksamhet och behov.