Nordnets namninsamling om skatt på ISK visar stort engagemang över hela landet.

Över 10 000 sparare har på bara en vecka skrivit under namninsamlingen #ÅterställISKskatten. Namninsamlingen är ett initiativ från Nordnet för att sätta press på regeringen att återställa skatten på ISK och kapitalförsäkring till nivån före skattehöjningarna 2016 och 2018.

Stort engagemang i hela landet

Engagemanget kring namninsamlingen har varit stort över hela landet. Två tredjedelar av alla underskrifter kommer från sparare som inte bor i någon av de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det visar att engagemanget bland spararna är brett och fördelat över hela landet.

Frida Bratt lämnar in till Finansdepartementet

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, är nöjd med resultatet av namninsamlingen.

”Det är fantastiskt att se att så många sparare har engagerat sig i frågan. Det visar att det finns ett stort missnöje med den nuvarande skatten på ISK och kapitalförsäkring. Spararna känner sig lurade av regeringens löften om lägre skatt på sparande”, säger Frida Bratt.

Nordnet kommer nu att överlämna namninsamlingen till finansdepartementet. Frida Bratt hoppas att regeringen tar till sig av spararnas tydliga budskap.

”Regeringen behöver införa fribeloppet och återställa skatten om man vill hålla sina löften, värna sparande och säkerställa att ISK är en bred och folklig sparform även framöver”, säger Frida Bratt.”

Bakgrund

Investeringssparkontot (ISK) är en populär sparform i Sverige. Det är en sparform där du sparar dina pengar utan att behöva deklarera vinst eller förlust. Istället betalar du en schablonskatt på 0,88 procent av det genomsnittliga värdet på ditt sparande.

2016 och 2018 höjdes skatten på ISK. Skatten steg från 0,375 procent till 0,88 procent. Höjningen motiverades av att räntan var låg och att regeringen ville öka skatteintäkter.

I samband med höjningen av ISK-skatten utlovade regeringen att återställa skatten till den tidigare nivån när räntan återigen var hög. Detta utlovades både i Tidöavtalet och i valrörelsen 2022.

Argument för återställning av ISK-skatten

Det finns flera argument för att återställa ISK-skatten till den tidigare nivån.

Regeringens löfte

Regeringen har utlovat att återställa skatten på ISK. Att bryta det löftet skulle underminera förtroendet för regeringen.

Spararnas intressen

Spararna har ett intresse av att kunna spara till lägre skatt. Hög skatt på sparande kan leda till att färre sparar och att sparandet blir mindre effektivt.

Ekonomisk politik

Hög skatt på sparande kan ha en negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten. Sparande är en viktig del av den ekonomiska tillväxten.

Argument mot återställning av ISK-skatten

Det finns också några argument mot att återställa ISK-skatten.

Finansiella utmaningar

Regeringen står inför stora ekonomiska utmaningar, bland annat på grund av kriget i Ukraina. Att återställa ISK-skatten skulle innebära en förlust av skatteintäkter.

Inkomstskillnader

Högre skatt på sparande kan bidra till att minska inkomstskillnaderna. De som sparar har i allmänhet högre inkomster än de som inte sparar.

Slutsats

Det finns starka argument för att återställa ISK-skatten till den tidigare nivån. Regeringen har utlovat att göra det och spararna har ett intresse av att kunna spara till lägre skatt. Det är upp till regeringen att ta ställning till frågan.

Nordnets inlägg om ISK-skatten på plattformen X är en tydlig förklaring av hur ISK fungerar.