Oscar Properties meddelar att likvidatorn i tre av deras fastighetsägande dotterbolag har beslutat att försätta dessa i konkurs. De berörda dotterbolagen omfattar fastigheterna Danmarks Kumla 14:1 i Uppsala, Älgen 1 i Hedemora samt Hyllinge 1:13 i Åstorp, där likvidation inleddes den 27 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund till beslutet

De aktuella fastigheterna hade ett bokfört värde på 230 miljoner kronor vid senaste årsskifte. Under en tid har den finansiella situationen för dessa dotterbolag varit pressad, och de säkerställda fastighetslånen har varit höga i förhållande till de bud som inkommit under processen. Detta har lett till att likvidatorn nu ser konkurs som den bästa lösningen.

Oscar Properties finansiella situation

Vid senaste årsskifte bestod Oscar Properties koncern av 57 fastigheter och cirka 180 dotterbolag. Efter dagens beslut återstår omkring 15 fastigheter. Bolaget fortsätter sitt arbete med att rekonstruera moderbolaget och sälja de kvarvarande fastigheterna, inklusive den helägda fastighetskoncernen HL18 Property Portfolio Holding AB (publ).

VD-kommentar

Richard Bagge, VD för Oscar Properties, kommenterar: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester. På ett sätt är det sorgligt det hela, till slut blir bara moderbolaget och vissa dotterbolag utan verksamhet kvar. Å andra sidan kommer det underlätta moderbolagets rekonstruktion, tror jag, emedan man då, som fordringsägare, har att ta ställning till att konvertera till aktier i ett ’rent’ bolag utan fastigheter före årets slut, som man erbjuds äga 99 % av. Mer kan man inte erbjuda. Som att bilda ett nytt bolag.”

En ny framtid för Oscar Properties

Bagge fortsätter: ”Vad vi då kan erbjuda, förutsatt en lyckad skuldkonvertering i samband med en riktad emission, är en börsplats på Nasdaq Small Cap, 17 000 aktieägare samt förlustavdrag om 1,5 miljarder kronor. Ganska intressant plattform skulle jag säga för till exempel ett riskkapitalbolag som önskar ’backa in’ ett lönsamt bolag på börsen.”

Den pågående rekonstruktionen av Oscar Properties syftar till att skapa en stabilare finansiell grund för framtiden, med förhoppning om att locka nya investerare och ge bolaget en ny chans på marknaden.