Det råder en stor osäkerhet inför kvällens räntebesked i USA som levereras av Federal Reserve (FED) klockan 19:00, därefter startar centralbankens presskonferensen 19:30. FED står inför ett stort vägval ikväll och deras agerande kommer sannolikt att bidra med hög volatilitet på världens börser. För två veckor sedan var en räntehöjning given, men på grund av en blixtsnabb bankoro så har spelplanen förändrats helt.

 

I dagens räntebesked behöver centralbanken överväga både ekonomin och stabiliteten i banksystemet. Den senaste inflations- och arbetsmarknadsdatan argumenterar för fortsatt åtstramning, medan den senaste bankoron talar för att en paus i räntehöjningscykeln bör vara på sin plats. Beroende på hur FED agerar ikväll så kan olika signaler sändas ut till marknaden. Om centralbanken exempelvis pausar räntehöjningen kan det betyda att bankkrisen är värre än tidigare befarat.

Tidigare har Jerome. H Powell varit tydlig med att inflationen fortfarande är alldeles för hög, och att uppgången i inflationen är bred. Inför tidigare penningpolitiska möten har han även varit tydlig med att förklara vikten av löpande ekonomisk data och dennes betydelse för de penningpolitiska beslut som genomförs.

Den senaste utvecklingen inom den amerikanska banksektorn men även den europeiska har haft en stor påverkan på prognosmakare inför dagens räntebesked, något som återspeglas i de splittrade estimaten. Det finansiella systemet har skakats om till följd av tre amerikanska nischbankers kollaps. Den europeiska banksektorn har även skakats om vilket ledde till att Credit Suisse köptes upp av UBS i söndags, något som kallats för en “akut räddning“. Oron har även brett ut sig ytterligare, exempelvis har bankaktier generellt presterat väldigt svagt under den senaste tiden.

Svenska bankers utveckling sedan 28 februari 2023

Bank Kursutveckling
Swedbank A -17%
SEB A -13%
Handelsbanken A 12,50%
Nordea -11%

 

Splittrade estimat inför kvällens räntebesked

Förväntningarna pekar på att den amerikanska centralbanken kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 5 procent, men åsikterna är spridda bland analytikerkåren. Räntekurvan enligt terminerna pekar på en stor sannolikhet (närmare 90 procent) att dagens räntehöjning kommer att landa på 25 baspunkter, det vill säga 0,25 procentenheter.

Japanska Nomura sticker ut hakan med sitt estimat som säger att centralbanken kommer sänka räntan med 25 baspunkter. I samband med pandemins utbrott i mars 2020 genomförde FED två kraftfulla räntesänkningar rakt in i en recession som visade sig bli den kortvarigaste recessionen i historien. Sedan 2022 har centralbanken stramat åt i en rekordtakt, i mål om att få bukt på den skenande inflationen, och därmed nå inflationsmålet på 2 procent.

Vidare tror Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs och Wells Fargo att centralbanken kommer agera mer defensivt genom att pausa räntehöjningarna vid dagens möte. Slutligen estimerar andra aktörer, däribland Citi Bank, JP Morgan och Morgan Stanley att FED höjer räntan med 25 baspunkter.

Klicka här för att se mötet live.