Femfaldig ökning av stressrelaterad sjukfrånvaro

Mellan åren 2010 och 2023 har Sverige sett en dramatisk ökning av stressrelaterad sjukfrånvaro i välfärden. Enligt en ny rapport från Facken i Välfärden, med titeln ”Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön”, har sjukfrånvaron femdubblats under denna period. Rapporten avslöjar att välfärdssektorn är särskilt drabbad, och att fyra av fem som drabbas av sjukfrånvaro är kvinnor.

Välfärdssektorns arbetsmiljö under lupp

Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, betonar i rapporten att brister i arbetsmiljön, scheman och arbetstider är de främsta orsakerna till den höga sjukfrånvaron inom välfärden, speciellt inom hälso- och sjukvården.

”Det innebär ett stort lidande för individen och ett ekonomiskt bakslag. Kostnaderna för kommuner och regioner är också enorma. Det finns alltså pengar som istället kan investeras i exempelvis kortare arbetstid – det skulle innebära fler friska medarbetare och en ekonomisk besparing på 12 miljarder. Där finns det pengar att rädda vården,” säger Ribeiro.

Kostnaderna för sjukfrånvaron

Rapporten visar att de sammantagna kostnaderna för sjukfrånvaron i kommuner och regioner uppgick till 51,4 miljarder kronor år 2023. Dessa kostnader inkluderar produktionsbortfall på grund av att människor inte är på jobbet, vilket är den högsta kostnaden sedan 2013, med undantag för corona-åren.

Kvinnor mest drabbade

Statistiken i rapporten avslöjar en tydlig könsskillnad när det gäller sjukfrånvaro. Under 2023 stod kvinnor för fyra av fem av de pågående sjukfallen, och i de flesta fall är sjukfrånvaron en konsekvens av brister i arbetsmiljön. Villkoren inom kvinnodominerade yrken är sämre än inom mansdominerade, vilket leder till att kvinnor i offentlig sektor är särskilt drabbade av psykisk ohälsa och sjukskrivning.

”Det är djupt ojämställt – den höga sjukfrånvaron skulle aldrig accepteras av arbetsgivare i andra mansdominerade branscher. För våra medlemmar, de allra flesta kvinnor, ser vi att det handlar om arbetsbelastning och arbetstider. Många jobbar dygnet runt årets alla dagar, de tvingas avstå sin semester, de kan inte ta rast, de jobbar dubbelpass för patienterna. De betalar ett högt pris med sin hälsa. Att låta detta fortsätta står också staten, regioner, kommuner och i slutändan skattebetalarna väldigt dyrt. Det behövs förändring nu! Det är också det vår strejk handlar om,” säger Ribeiro.

Förslag på åtgärder för att minska sjukfrånvaron

I rapporten presenterar Facken i Välfärden tre åtgärdsförslag för att minska sjukfrånvaro i välfärden

  • Politiker på alla nivåer behöver säkra att välfärden får en långsiktigt hållbar och tillräcklig finansiering. Arbetsgivare behöver investera i jämställda löner, schyssta villkor och hållbara arbetstider så att fler lockas till välfärdens yrken och så att befintlig personal trivs och vill stanna kvar.
  • Alla arbetsplatser behöver arbeta aktivt med friskfaktorerna, det vill säga de organisatoriska förutsättningar som enligt forskningen visat sig ha en positiv påverkan på arbetsmiljö, produktivitet och sjukfrånvaro.
  • Regeringen bör införa sanktionsavgifter mot arbetsgivare som inte arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Rapporten från Facken i Välfärden belyser inte bara de ekonomiska förlusterna som sjukfrånvaron medför, utan också de mänskliga kostnaderna. Med dessa åtgärdsförslag hoppas de kunna skapa en mer hållbar arbetsmiljö och minska den stressrelaterade sjukfrånvaron inom välfärden.