Att investera i högavkastande tillväxtbolag är en möjlighet som länge har varit förbehållen större investerare. Det vill investmentbolaget Option One ändra på när de nu genomför sin nyemission och bjuder in småsparare till att bli indirekta ägare i spännande tillväxtbolag som ännu inte nått allmänheten.

Vidar Brudvik har varit aktiv i Option One i drygt ett år och är vd sedan november 2021. Han berättar att Option One befinner sig på en tillväxtresa och ska nu skala upp sin investeringsverksamhet. Därför genomför bolaget sin andra publika emission och erbjuder allmänheten att bli delägare.  

– Emissionen är en exklusiv möjlighet för privata investerare att få ta del av de investeringar som vi erbjuds genom vårt nätverk av inkubatorer, institutionella investerare och andra aktörer som verkar inom riskkapitalbranschen. Många småsparare har varken tiden eller nätverket som krävs för att gallra fram de mest spännande investeringarna, säger han.

Kapitalet från emissionen kommer användas för att bredda investeringsportföljen vilket ger Option One möjligheten att skapa en god riskspridning genom att diversifiera portföljen med bolag inom olika branscher och faser. De planerar på att bygga en bred portfölj med många starka tillväxtbolag för att sedan gå mot en notering.

Läs mer om bolaget och deras emission här!

Aktuellt emissionserbjudande
Antal aktier i erbjudandet: 500 000 av Serie B
Antal aktier innan emission: 1 893 120 av Serie A och 12 158 087 av Serie B
Emissionsvolym: 1 MSEK
Pris per aktie: 2 SEK
Värdering Pre-Money: Cirka 28 MSEK
Värdering Post-money: Cirka 29 MSEK
Teckningsperiod: 30 maj – 13 juni 2022
Börsnotering: Planeras till 2023
Hemsida Option One