Optimismen om stigande bostadspriser håller i sig

Optimismen kring stigande bostadspriser i maj är fortsatt hög bland svenska hushåll. Enligt Länsförsäkringars senaste Boprisbarometer tror 53 procent av de tillfrågade att priserna kommer att öka på ett års sikt, även om optimismen har minskat något under maj månad.

-Det råder en allmän övertygelse bland hushållen om att bostadspriserna kommer att stiga framöver. Riksbankens nyligen sänkta styrränta och deras indikationer på kommande sänkningar under året, tillsammans med en förbättrad makroekonomisk situation och förväntade reallöneökningar, bidrar till de positiva vibbarna, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar och fortsätter:

-Vi har haft en ekonomiskt jobbig tid bakom oss där hushållen tappat cirka 10 år av köpkraft de senaste två åren, men trenden är nu positiv samtidigt som arbetsmarknaden visar på fortsatt motståndskraft. Och 7 av 10 hushåll uppger att de har en bra ekonomisk situation, trots dessa dyrtider. Det ger goda förutsättningar för högre bostadspriser, säger Stefan Westerberg.

Boprisbarometern backar marginellt

Länsförsäkringars Boprisbarometer sjönk med 2 enheter mellan april och maj månad till 46 procentenheter. Men nedgången är marginell och andelen svenskar som tror på högre bostadspriser har konsekvent ökat under det senaste halvåret och ligger nu stabilt på höga nivåer.

-Efter den första räntesänkningen på åtta år ser många nu ljuset i tunneln och vi märker att allt fler bostadsköpare vågar slå till. Med sommarvärmen ökar även temperaturen på bostadsmarknaden och vi förväntar oss att bostadspriserna stiger med omkring fem procent fram till årsskiftet, samtidigt som antalet bostadsförsäljningar ökar markant, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Regionala skillnader och demografiska variationer

De ljusa utsikterna är starkast i Sydsverige (Skåne och Blekinge), där Boprisbarometern ökade från 49 till 57 procentenheter i maj månad. Det betyder att nästan 60 procent fler hushåll i Skåne och Blekinge tror på högre bostadspriser om ett år, jämfört med andelen som tror på det motsatta.

Mellan kvinnor och män föreligger påtagliga skillnader. Nedgången i den övergripande boprisbarometern drivs av lägre optimism bland kvinnor. Mellan olika ålderskategorier sticker 50–64-åringarna ut med påtagligt ljusa utsikter om de kommande bostadspriserna. För denna åldersgrupp uppgår Boprisbarometern till 55, en ökning med 1 enhet under maj månad.

Källa: Länsförsäkringar

Boprisbarometern

Undersökningen bifogas i sin helhet och baseras på statistik från Infostat. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av en slumpmässigt rekryterad webbpanel med 1 500 svarande. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet. Den senaste mätningen gjordes mellan den 6 maj – 15 maj 2024.