Oväntade vändningar i inflationsdata

Färska inflationssiffror väntas onsdagen den 15e maj, men förhoppningar om en fortsatt fallande inflationstakt kan grusas. Efter ett oväntat svagt resultat i mars tyder analys från flera marknadsbedömare på att april kan visa en tillfällig uppgång. “Inflationsutsikterna är ljusa på kort sikt enligt företagens prisplaner i KI-barometern, men mars-KPI var sannolikt för lågt. Vi förutser en viss återhämtning i april”, meddelar Swedbanks ekonomer.

Särskilt varu- och tjänstepriser förväntas öka något, påverkade av avslutade priskampanjer efter påsk och oväntat låga hyreshöjningar i mars som tros slå igenom i april istället.

Vad säger prognoserna?

För KPIF, det mått Riksbanken följer där ränteeffekter är uteslutna, antas en tillfällig ökning till 2,4 %-2,6 % i april, jämfört med 2,2 % i mars. Swedbank är mest pessimistisk och förutspår en KPI på 4,1 %, medan andra storbanker räknar med 4,0 %. När det gäller KPIF tror Swedbank på 2,6 %, medan övriga banker är eniga om 2,4 %.

“KPIF-inflationen var på väg ner till 2 % redan i april, men kallare väder lyfte elpriserna. Vi räknar med att KPIF når inflationsmålet i juni och håller sig under målet under 2024 och 2025”, tillägger Swedbank.

Oväntat låg inflation i mars

Inflationstakten i mars, enligt KPIF, låg på 2,2 %, lägre än väntat. Ökade boendekostnader, framför allt på grund av högre räntor, samt stigande hyror och bostadsrättsavgifter, var centrala faktorer. Dämpande faktorer inkluderade lägre elpriser samt nedgångar i dieselpriser, trots höjda priser på transporttjänster.

Riksbankens räntesänkning

Den 8 maj sänkte Riksbanken styrräntan med 25 punkter till 3,75 %, den första sänkningen på åtta år. Detta följde på en snabb räntehöjningstakt som började 2022 för att hantera hög inflation. Medan inflationen närmar sig målet och konjunkturen är svag, kan ytterligare sänkningar ske under årets andra hälft. Risker inkluderar dock den starka amerikanska ekonomin och geopolitiska spänningar som kan påverka inflationen.

Nästa steg för Riksbanken

Trots en väntad fortsatt nedgång i inflationen efter april, förutser ingen storbank en räntesänkning vid Riksbankens nästa möte i juni. Nordea spår en styrränta på 2,5 % i slutet av året. Swedbank tror på en väntan till september följt av flera sänkningar fram till 2 % i december 2025. Handelsbanken och SEB pekar på september respektive augusti för nästa sänkning.

För en räntesänkning redan i juni skulle det krävas att inflationssiffrorna överraskar kraftigt på nedsidan, påpekar SEB:s strateger.