2023 var ett utmanande år för e-handeln i Sverige. Trots att lika många svenskar e-handlade jämfört med året innan, visar ny data från Svensk Handels E-handelsindikator att omsättningen minskade markant. Här bryter vi ned orsakerna bakom denna nedgång och utforskar hur olika sektorer påverkades.

Stagnation i antalet e-handelskonsumenter

Under 2023 e-handlade 68 procent av konsumenterna varje månad, en siffra som inte förändrats sedan 2022. Det som dock förändrades var den genomsnittliga köpesumman, som sjönk med cirka 200 kronor per månad och konsument. Denna nedgång i köpesumman ledde till att den totala omsättningen inom e-handeln sjönk från cirka 156 miljarder kronor 2022 till 144 miljarder kronor 2023, en minskning på 8 procent i löpande priser. Justerat för inflation innebär detta en ännu större minskning i volymförsäljning, närmare 16 procent.

Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, betonar att det tuffa ekonomiska läget har slagit hårt mot kundernas köpkraft, vilket negativt påverkat e-handeln. Trots detta pekar han på att kundernas intresse för att e-handla fortfarande är starkt.

Varukategorier som går mot strömmen

Trots den generella nedgången i e-handelns omsättning, finns det varukategorier som visade på tillväxt. Nikotin- och tobaksprodukter samt apoteksvaror är två kategorier som sticker ut, med en omsättningsökning på 20 respektive 10 procent. Detta tyder på att konsumenternas beteenden och preferenser skiftar, även under ekonomiskt ansträngda tider.

Å andra sidan upplevde kategorin hemelektronik en av de största minskningarna, med en nedgång i andelen konsumenter som e-handlade från 17 procent 2022 till 15 procent 2023. Detta speglar en bredare trend där kapitalintensiva branscher, som blomstrade under pandemin, nu upplever svårigheter. Ljungberg förklarar att detta delvis beror på att dessa inköp görs mer sällan, kombinerat med att konsumenterna blivit mer försiktiga med sina utgifter.

Sammanfattning

Det är tydligt att 2023 var ett utmanande år för e-handeln i Sverige, med en betydande minskning i totalomsättning. Den ekonomiska osäkerheten har lett till att konsumenterna spenderar mindre per köptillfälle, även om intresset för att e-handla kvarstår. Vissa varukategorier har dock kunnat navigera i dessa tider bättre än andra, vilket visar på en skiftande konsumentmarknad. Framtiden för e-handeln kommer att kräva anpassning och innovation för att möta dessa förändrade konsumentbeteenden och ekonomiska förhållanden.