Trenden med fler svenska företag fortsätter, enligt en analys av statistik från Bolagsverket av webbhotellspecialisten STRATO. Under november ökade antalet företag med 1 643 jämfört med föregående månad, med undantag för Stockholms län som visade en nedgång. Samtidigt uppgick antalet konkurser under månaden till nivåer som senast sågs under 90-talet.

Under det avslutande året minskade tillväxten något efter flera månader med betydande ökningar. Det totala ökade antalet företag i den svenska näringslivssektorn, baserat på nyregistreringar hos Bolagsverket minus avregistreringar, var 1 643 företag. Det motsvarar en ökning på 0,16 procent jämfört med månaden innan och en ökning med 1,58 procent jämfört med föregående år.

– Den fortsatta tillväxten visar på en ihärdighet och driftighet bland svenska företagare, vilket är avgörande för svensk ekonomi. Därför är det viktigt att fortsätta stötta och skapa goda förutsättningar för egenföretagare så att fler vågar ta klivet att starta och driva eget, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Stockholm går mot trenden

Trots att företagsantalet ökade i alla regioner i november, utom i Stockholm där det skedde en liten minskning, var det största tillväxten i Skåne län, med en ökning på 0,43 procent för andra månaden i rad. Västernorrlands län och Dalarna kom på andra och tredje plats med en tillväxt på 0,35 procent respektive 0,32 procent.

Förutom Stockholms nedgång visade Blekinge län den lägsta tillväxten, med en ökning på 0,04 procent, följt av Gotlands län med 0,05 procent och Västmanlands län med 0,07 procent.

Sammanställning per region:

Region

Tillväxt november 2023 (registrerade – avregistrerade)

Tillväxt november 2023 (antal)

Skåne län

0,43%

568

Västernorrlands län

0,35%

67

Dalarnas län

0,32%

80

Hallands län

0,30%

102

Norrbottens län

0,29%

60

Kronobergs län

0,22%

35

Västerbottens län

0,21%

47

Örebro län

0,20%

48

Jämtlands län

0,20%

28

Västra Götalands län

0,19%

321

Södermanlands län

0,18%

42

Uppsala län

0,18%

63

Värmlands län

0,17%

40

Östergötlands län

0,16%

59

Jönköpings län

0,13%

39

Gävleborgs län

0,12%

26

Kalmar län

0,11%

21

Västmanlands län

0,07%

14

Gotlands län

0,05%

3

Blekinge län

0,04%

4

Stockholms län

-0,01%

-35

Totalt:

0,16%

1 643

Tabell: STRATO