Det svenska företaget Hexatronic, specialiserat på fiberkablar, utfärdade en vinstvarning innan handeln öppnade på fredagen. Informationen föranledde en kraftig nedgång i aktiekursen som rasade med drygt 11 procent och hamnade i botten av listan för storbolag, large cap. Di rapporterar att bolagets analytiker SEB och dess kunder har fått informationen redan dagen innan på torsdagen, vilket kan ha lett till en nedgång med ca 11.6 procent även då.

Orsaker till vinstvarningen

Hexatronic meddelade att de förväntar sig en negativ organisk försäljningstillväxt under andra halvåret 2023. Företaget skyller detta på den nuvarande makroekonomiska situationen präglad av hög inflation och stigande räntor. Denna situation har resulterat i ökade utbyggnadskostnader och försiktighet bland kunder när det gäller investeringsbeslut.

Företagets förväntningar på ebita-marginalen förblir dock oförändrade, med mål på 15–17 procent under andra halvåret 2023, enligt ett pressmeddelande från Hexatronic. Trots de nuvarande ekonomiska utmaningarna förblir företaget positivt till framtida behov av utbyggnad och förstärkning av kommunikationsnäten på dess strategiska marknader på medellång sikt.

Marknadsreaktioner

Hexatronics vinstvarning, med rubriken ”Hexatronic ger en uppdatering mot bakgrund av den senaste tidens aktiekursrörelser”, skickades ut på fredagen. Men och aktien föll med 11,6 procent redan på torsdagen. Det rapporteras att den här kursnedgången delvis utlöstes av en analys från SEB. Dagens industri påstår att Hexatronic hade diskuterat med SEB vars kunder fick ta del av analysen på torsdagen.

SEB:s analys, som rapporteras av Dagens industri, ifrågasätter om Hexatronics kommunikation kring sina prognoser kan vara alltför optimistiska, och hänvisar till sina diskussioner med företagets ledning.

Framtidsutsikterna ändå ok

Trots vinstvarningen och det negativa mottagandet på marknaden, framhåller Hexatronic sitt långsiktiga åtagande att möta den strukturella efterfrågan på utbyggnad och förstärkning av kommunikationsnät. De nuvarande ekonomiska utmaningarna tycks vara temporära och Hexatronic förväntas fortsätta vara en nyckelspelare på marknaden, med fokus på innovation och hållbarhet inom telekommunikationsinfrastruktur.

Den nuvarande situationen är utmanande för alla inblandade, men det är viktigt att fokusera på långsiktiga mål och strategier. Hexatronics fortsatta engagemang för marknaden och deras kunder kommer att vara avgörande när företaget navigerar genom denna svåra period.