Litium, en av de främsta aktörerna inom digital handel i Norden, presenterade idag sin årliga rapport “Nordic Digital Commerce in B2B 2024”. Denna åttonde upplaga av rapporten belyser en ökande optimism bland nordiska B2B-företag gällande deras digitala handelsaktiviteter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Digital närvaro och tillväxtförväntningar

Enligt rapporten använder nu två tredjedelar, eller 68 %, av de nordiska B2B-företagen digitala kanaler för sin affärsverksamhet. Detta innefattar allt från e-handelsplattformar till digitala produktkataloger. En ännu större andel, 71 %, av de företag som säljer digitalt räknar med tillväxt inom detta område. Av dessa förväntar sig 68 % en tvåsiffrig tillväxtsiffra.

Förändrade drivkrafter i den digitala handeln

Malin Bodolla, CMO på Litium och ansvarig för studien, understryker en förskjutning i drivkrafterna bakom digital handel. Tidigare var fokus på interna förbättringar som effektivisering av försäljningsprocesser och administration. Nu riktar företagen istället blicken mot att förbättra kundservicen och att skapa nya intäktsströmmar.

Utmaningar med kundupplevelser

Trots positiva tillväxtutsikter, framhäver rapporten en diskrepans mellan beslutsfattarnas förväntningar och den service de faktiskt erbjuder. Detta tyder på att många företag ännu inte når upp till den optimala kundupplevelsen som kombinerar personlig service med självbetjäning.

Cybersäkerhet och riskmedvetenhet

Säkerheten är fortsatt en vital fråga, och rapporten visar att endast hälften av B2B-företagen känner sig säkra på att deras IT-system kan hantera potentiella hot. Denna osäkerhet pekar på ett betydande behov av förstärkta säkerhetsåtgärder inom IT och digital handel.

Framväxten av artificiell intelligens

Rapporten lyfter också fram hur användningen av artificiell intelligens (AI) öppnar nya dörrar för B2B-sektorn. Redan nu använder 15 % av företagen AI för att förbättra sin digitala närvaro, och ytterligare 21 % planerar att implementera teknologin. AI tillämpas inom områden som marknadsföring, säljstöd, datainsamling och personaliserade kundupplevelser.

Framtidsutsikter och avslutande ord

Malin Bodolla avslutar med att betona vikten av rapporten: “Syftet med Nordic Digital Commerce in B2B är inte bara att stärka vår förståelse för marknaden; vi vill också ta en aktiv roll i att sprida kunskap och insikter mellan företag. Investeringar i digitala kanaler är avgörande för att hantera dagens affärsutmaningar och för att förbereda oss för framtiden.”

Denna rapport visar tydligt att nordiska B2B-företag är på en god väg mot en alltmer digitaliserad och framgångsrik framtid, men även att det finns utmaningar som behöver adresseras för att fullt ut kunna utnyttja potentialen i digital handel.