Norra delarna av Sverige förväntas uppleva de lägsta elpriserna någonsin imorgon, och detta beror på en kombination av snösmältning och hög vattenkraftsproduktion. Den tidiga ankomsten av varma temperaturer har accelererat snösmältningen och satt igång vårförsäljningen, som var flera veckor sen i år.

Dygnsmedelpriset i de norra elprisområdena SE1 och SE2 slutar på 0,45 öre per Kwh. I SE3 blir priset 9 öre och i SE4 31 öre. Samtidigt bjuder dygnet på hela sex timmar med negativa priser i hela Sverige.

Det är enastående att se elpriserna nå sådana rekordlåga nivåer i norra Sverige. Snösmältningen är i full gång och tillrinningen av vatten är hög, vilket leder till en överflödande produktion av vattenkraft hos de producenter som inte kan lagra vatten i reservoarer. Samtidigt är det också blåsigt, vilket bidrar till den kostnadseffektiva produktionen. Denna kombination av faktorer möter en säsongsmässigt låg efterfrågan inför den kommande långhelgen och resulterar i de exceptionellt låga priserna, förklarar Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.

Förutom de sex timmarna med negativa priser i hela landet kommer det att finnas 18 timmar där priset ligger under 1 öre per kWh i SE1 och SE2. Morgondagen avslutas med negativa priser, vilket tyder på att elpriserna även under Kristi Himmelsfärd förblir mycket låga.

Även i mellersta och norra Norge, där efterfrågan är lägre på grund av nationaldagen, samt i Finland, förväntas elpriserna bli de lägsta någonsin.