Det är framför allt två budskap som hörs på affärssystemsföretaget Unit4s stora konferens. För det första att företag måste fokusera mer på anställdas upplevelser, för att kunna hantera utmaningar med rekrytering. För det andra att en ny branschanpassad molntjänst förenklar det svåra arbetet med teknisk integration.

 När affärssystemsföretaget Unit4 inleder sin stora onlinekonferens X4U (Unit4 Experience4U) blickar företagets vd Mike Ettling framåt och fastslår av vi nu befinner oss i en era av ”big acceleration”. Kännetecknande för den värld vi lever i nu, inom näringslivet, är att det ställs nya och större krav på företagsledningars förståelse av anställdas behov och upplevelser. Konferensen pågår 16 – 17 november.

 – I en stor undersökning vi gjort tillsammans med Vanson Bourne framkommer det att 70 procent av företagsledarna prioriterar att skapa positiva upplevelser för sina anställda. Bara 43 procent av dem som inte är beslutsfattare håller med, berättar Mike Ettling.

 Då är det nog inte så konstigt att hela 90 procent av företagsledarna ser en stor utmaning med rekrytering. Undersökningen som heter Business Future Index genomfördes under juni och juli i år. Den innefattar 3 350 beslutsfattare och anställda på företag och organisationer i elva länder, bland annat Sverige. Fokus ligger på mellanstora företag, vilket beskrivs som sådana som har 200 – 20 000 anställda.

 Undersökningen är baserad på sju olika kriterier för bedömning av företags mognad. Det visar sig att svenska företag är bäst på teknikmognad, och mätning och rapportering av verksamhetsresultat. De ligger på andra plats vad gäller att uppfylla hållbarhetsmål.

 Två nycklar – en molntjänst
Vad ska man göra åt problemen med rekrytering? Mike Ettling framhåller två saker: att skapa en kultur som främjar både individer och samarbete, och att använda rätt tekniklösningar. Det är i ljuset av det senare man ska se lanseringen av Unit4 Industry Mesh, som sker på X4U.

 Unit4 Industry Mesh är en ny publik molntjänst från Unit4 som bjuder på branschspecifika lösningar, inklusive färdiga integrationer, för mellanstora företag. Tanken är att kunderna ska slippa tampas med den ändlösa härva av integrationslösningar som ofta blir följden av snabba migreringar till molntjänster.

 Mike Ettling berättar att man lyckats skapa en äkta molntjänst utan att förlora något av den funktionalitet som funnits i tidigare produkter. Med äkta molntjänst avses den typ som brukar kallas ”multi-tenant”, alltså att flera olika användarföretag får sina egna, avskilda tekniska miljöer, trots att de delar på samma tekniska infrastruktur.

 Bygger på Unit4 ERPx
Den nya molntjänsten bygger på affärssystemet Unit4 ERPx. vilket innebär ett starkt fokus på människor (anställda, kunder, leverantörer). Unit4 Industry Mesh bjuder på fördefinierade dataflöden mellan applikationer och datakällor, samt branschspecifika ekosystem. Det ska ge märkbart snabbare och billigare implementationer.

 – Trots alla tekniska framsteg lägger företag för mycket tid på att bygga och underhålla integrationer mellan system som inte passar ihop. Det är kostsamt och innebär att folk blir frustrerade. Med färdiga dataflöden både internt och externt blir företag mer effektiva och produktiva, och kan samarbeta bättre, säger Dmitri Krakovsky, produktchef på Unit4.

 – Om allt går enligt plan kommer hälften av vår omsättning att komma från molntjänster vid årsskiftet. Vår resa mot att bli ett komplett molnföretag går vidare. Vi kommer att göra företagsförvärv för att stärka våra branschlösningar, vilka våra kunder redan i dag säger är en stor fördel för oss, säger Mike Ettling.