Kommer i början av 2024

Wi-Fi Alliance, den organisation som ansvarar för utvecklingen av WiFi-standarder, meddelar att WiFi 7, den senaste versionen av standarden, kommer att vara certifierad före slutet av mars 2024. Detta markerar en betydande utveckling i trådlös teknologi, med löften om betydligt snabbare hastigheter jämfört med nuvarande standarder.

Utveckling från WiFi 6 till WiFi 7

WiFi 6 (802.11ax) har varit i bruk i några år och utgör en uppgradering från den äldre WiFi 5-standarden (802.11ac). Även om skillnaden i prestanda mellan WiFi 5 och WiFi 6 inte är enorm, representerar övergången till WiFi 7 ett stort hopp i teknologisk förmåga.

Det nya i WiFi 7

Den nya standarden, även känd som 802.11be, förväntas vara färdigutvecklad och certifierad i början av 2024, enligt ett dokument från Wi-Fi Alliance. Wifi 7 kommer att erbjuda maximala överföringshastigheter på upp till 45 Gbit/s, vilket är nästan fem gånger högre än den teoretiska gränsen på 9,4 Gbit/s för Wifi 6. Denna imponerande hastighetsökning görs möjlig genom nya tekniker såsom 4096-QAM, vilket innebär att data överförs med 12 bitar per symbol jämfört med 10 bitar i tidigare standarder. En annan betydande förbättring är Multi-Link Operation, som kombinerar flera frekvensband för att öka total genomströmning. Dessutom kommer WiFi 7 att ha kortare svarstider, upp till 100 gånger snabbare än WiFi 6, samt en mer flexibel användning av kanaler för att minimera störningar.

Kompatibilitet och framtida uppdateringar

De flesta routrar, accesspunkter och Wifi-kort som säljs idag med preliminära versioner av WiFi 7-standarden förväntas kunna uppdateras till den slutgiltiga versionen genom en firmware-uppdatering. Detta innebär att konsumenter som redan investerat i tidig teknologi sannolikt inte kommer behöva köpa helt nya enheter för att dra nytta av de nya funktionerna och hastigheterna som den nya generationen av trådlös överföring kommer att erbjuda.

Med dessa betydande förbättringar står WiFi 7 att bli en viktig milstolpe i utvecklingen av trådlösa nätverk, och erbjuder användare möjligheter till snabbare, effektivare och mer pålitlig internetuppkoppling.