En ny era inom fastighetsförvaltning

Det finska bolaget Raksystems, som gjorde sitt intåg på den svenska marknaden 2020 genom att förvärva sju bolag, har genomgått en betydande transformation. Med ytterligare förvärv under bältet och en omsättning som nu står för 40 procent av koncernens totala omsättning, har de antagit det nya namnet Sustera. Under denna nya identitet, har företaget en förstärkt fokus på klimatsmarta fastigheter och ökar sin närvaro på den svenska marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Expansion och tillväxtstrategi

“Sustera siktar på att öka vår omsättning från 90 till 250 miljoner euro under de kommande fem åren”, förklarar Robert Kühnel, VD för Sustera Sverige. “Detta ska vi uppnå genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv.” Den svenska marknaden spelar en nyckelroll i Susteras expansionsplaner, där de ser stora möjligheter att växa.

Livscykelperspektivet tar plats

Inom fastighetssektorn ökar betydelsen av ett livscykelperspektiv, en utveckling som drivs på av stränga klimat- och energikrav från EU. För att alla byggnader i Europa ska kunna bli nollutsläppsbyggnader till 2050, enligt EU-lagstiftning, krävs betydande energieffektiviseringar och ombyggnader. “75 procent av de fastigheter som omfattas av dessa krav uppfyller inte dagens standarder”, säger Kühnel.

Förändring och effektivisering

Sustera är inte bara inriktade på att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen, vilket idag står för 40 respektive 36 procent av deras totala miljöpåverkan, utan också på att ekonomiskt och miljömässigt förbättra fastighetsbranschen.

“Det handlar om att införa energieffektiviseringar och uppdateringar som förlänger fastigheternas livslängd, vilket är avgörande för att uppnå våra hållbarhetsmål”, förtydligar Kühnel.

Reduktion av CO2-utsläpp

Med hjälp av sina tjänster beräknar Sustera att de kan minska kundernas CO2-utsläpp med 1 miljon ton till år 2028. “Vårt mål är att integrera hållbarhet i kärnan av vår verksamhet för att stödja vår tillväxt internationellt”, tillägger Tuomas Qvick, VD för Sustera Group.

Samarbete med Trill Impact

2022 förvärvade impact-investmentbolaget Trill Impact en majoritetsandel i Sustera. Målet med partnerskapet är att positionera Sustera som en ledande aktör inom hälsosamma och effektiva byggnader i Norden och därutöver. Johan Lundén, partner på Trill Impact Advisory, uttrycker sitt stöd: “Vi ser stora möjligheter att tillsammans med Sustera skapa en ledande expert inom hållbarhet för fastigheter genom hela deras livscykel.”

Framtidsutsikter och nya marknader

Förutom att stärka sin närvaro i Norden, planerar Sustera att genom strategiska förvärv etablera sig i Storbritannien, DACH-regionen och Benelux. “Dessa nya marknader är centrala för vår strategi att expandera vår påverkan och vårt hållbarhetsarbete”, avslutar Kühnel.

Susteras framtid verkar vara ljus, med starka planer för tillväxt, hållbarhet och internationalisering, vilket positionerar dem väl för att möta framtidens utmaningar inom fastighetssektorn.