Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, uppmärksammar kraven enligt Marknadsmissbruksförordningen (MAR) som gäller vid publicering av investeringsrekommendationer på sociala medier. De varnar även för riskerna med marknadsmanipulation till följd av inlägg på sociala medier. På Finansinspektionens hemsida finns mer info och vägledning i ämnet.

Transparens och noggrannhet på sociala medier

När du publicerar på sociala medier är transparens och noggrannhet avgörande, särskilt när det gäller rekommendationer om investeringar. Därför måste du, oavsett om du är en finansinfluencer, en teknisk expert eller bara någon med intresse för finansiella investeringar, vara medveten om reglerna som fastställs i MAR-ramverket och kunna känna igen en investeringsrekommendation.

Vad är en investeringsrekommendation?

Enligt MAR kan det vara varje inlägg, video eller annan typ av offentlig kommunikation, inklusive sociala medier, där en person ger råd eller idéer, direkt eller indirekt, om att köpa eller sälja ett finansiellt instrument eller om hur man sammansätter en portfölj av finansiella instrument.

Även om en person använder “icke-tekniskt” språk, kan råd eller idéer, direkt eller indirekt, om att köpa eller sälja ett finansiellt instrument eller om att sammansätta en portfölj av finansiella instrument, utgöra en investeringsrekommendation.

Var fastställs reglerna?

I MAR-ramverket, du kan läsa mer om ramverket och praktisk tillämpning hos Finansinspektionen.

Vilka är de specifika kraven?

De allmänna kraven kräver att varje person som producerar investeringsrekommendationer ska:

  • Inkludera identifiering av rekommendationens producenter: namn, jobbtitel för alla inblandade personer, samt datum och tid för rekommendationen.
  • Säkerställa objektiv presentation av investeringsrekommendationer: fakta tydligt skiljas från tolkningar, uppskattningar och åsikter. Bekräfta att alla informationskällor är tillförlitliga och, vid tveksamhet, tydligt ange detta.
  • Tydligt beskriva eventuella intressekonflikter, så att investeraren skulle märka av det. När rekommendationer framförs via olika sociala mediekanaler måste var och en av dem inkludera ett avslöjande av intressen eller intressekonflikter.

Ytterligare krav kräver att “professionella” och “experter” redovisar:

  • En sammanfattning av eventuell värderingsmetodik och de underliggande antagandena som använts.
  • Investeringens tidsram och en lämplig riskvarning.
  • Den planerade frekvensen av uppdateringar till rekommendationen.
  • Om rekommendationen har ändrats efter att ha offentliggjorts.
  • Om de innehar en nettolång eller nettokort position över 0,5% av det totala utgivna aktiekapitalet hos utgivaren.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Du kan utsättas för sanktioner. I Sverige är det Finansinspektionen som utfärdar sanktioner vid överträdelser. Du kan följa aktuella sanktioner här.