Föräldrarna är den primära kunskapskällan

En ny rapport från ICA Banken, “Pengakollen”, avslöjar oroande tendenser i barns ekonomi och beteenden. Undersökningen, genomförd bland barn i åldrarna 8–18 år, visar att majoriteten av barnen (90 procent) lär sig om privatekonomi från sina föräldrar. Trots detta har många barn (43 procent) inga konkreta regler för hur de ska hantera sina pengar, vilket kan bidra till ett framtida ekonomiskt riskbeteende.

Swishanvändning och ekonomiska behov

Det framgår av rapporten att barn regelbundet ber om extra pengar genom Swish, där nästan vart tredje barn gör detta minst en gång i månaden. Föräldrarna är ofta villiga att uppfylla dessa önskemål, med 70 procent av barnen som säger att de oftast eller alltid får pengarna de ber om. Denna tillgänglighet kan bidra till en farlig förväntan hos barnen att pengar alltid finns tillgängliga.

Brist på ansvarskänsla

Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken, varnar för konsekvenserna av denna inställning. Han pekar på att om barn inte lär sig att hantera begränsade resurser kan de utveckla en “köp nu, betala senare”-inställning. Detta synsätt kan vara skadligt, då unga vuxnas skulder hos Kronofogden har ökat markant under de senaste fem åren.

Skolans roll i ekonomisk utbildning

Trots att föräldrarna är huvudkällan för ekonomisk kunskap, pekar undersökningen på att bara 42 procent av barnen får denna kunskap från skolan. Hjelmér betonar behovet av att även skolan spelar en aktiv roll i ekonomisk utbildning för att säkerställa att alla barn har tillgång till nödvändig kunskap.

Könsspecifika skillnader i ekonomiska prioriteringar

Undersökningen lyfter också fram skillnader i hur pojkar och flickor väljer att spendera sina pengar. Flickor mellan 12 och 14 år prioriterar i hög grad skönhetsprodukter och kläder, medan pojkar lägger mer pengar på godis, snacks, appar och teknikprylar.

Sammanfattning

  • En betydande andel barn (17 procent) är oroliga för sina föräldrars ekonomi.
  • Barn utanför storstäderna tenderar att bidra mer till hushållet i utbyte mot pengar.
  • Social exklusion på grund av ekonomiska skillnader är ett problem, särskilt bland tjejer.

Rapporten från ICA Banken ger en viktig inblick i barns ekonomiska vanor och utmaningar. Resultaten pekar på ett tydligt behov av förstärkt ekonomisk utbildning både hemma och i skolorna för att rusta nästa generation för en sundare ekonomisk framtid.

Hela rapporten kan läsas här.