En rapport från adtech-bolaget The Trade Desk visar på en betydande förändring i hur konsumenternas uppmärksamhet och annonsörernas budgetar fördelas inom digital media. Rapporten, som bland annat baserar sig på data från 500 publicister, belyser en växande trend där allt fler föredrar premiuminnehåll på det öppna internet framför de traditionella “walled gardens”.

Konsumenter spenderar mer tid på det öppna internet

Enligt rapporten spenderar konsumenterna mer än hälften av sin digitala medietid på det öppna internet, där de visar högre engagemangsnivåer jämfört med de slutna ekosystemen som drivs av stora teknikplattformar. Detta innebär att konsumenter i allt större utsträckning väljer att tillbringa sin tid på sajter och plattformar som inte är begränsade av de stora teknikföretagens kontrollerade miljöer.

Publicister dominerar på det öppna internet

Över 500 publicister på det öppna internet står för cirka 50% av alla digitala annonsutgifter. Detta visar på en stark ställning för publicister som erbjuder en bred variation av innehåll utanför de stora teknikföretagens slutna ekosystem. Det öppna internetet blir en allt viktigare plattform för annonsörer att nå ut till en engagerad och mångsidig publik.

Stora teknikföretags andel av digital annonsering minskar

Rapporten belyser även att andelen av den digitala annonseringsbudgeten som går till stora teknikplattformar är på nedgång. Annonsörer omfördelar alltmer sina budgetar mot det öppna internetet, där de ser större möjligheter att nå en diversifierad publik med högre engagemang. Detta skifte indikerar en förändring i hur annonsörer värderar olika plattformar och var de ser störst potential för avkastning på sina investeringar.

Strömmande TV driver tillväxten av det öppna internet

En viktig drivkraft bakom det öppna internetets expansion är tillväxten av strömmande TV-tjänster. Dessa plattformar, som erbjuder en mångfald av innehåll och en förbättrad användarupplevelse, lockar en stor och växande publik som är attraktiv för annonsörer. Strömmande TV-tjänster bidrar till att bredda och fördjupa det öppna internetets innehållsutbud, vilket ytterligare förstärker dess position som en central del av den digitala mediekonsumtionen.

Sammanfattning

Rapporten från The Trade Desk visar tydligt att det sker en förskjutning i både konsumenternas uppmärksamhet och annonsörernas budgetar mot det öppna internet. Med konsumenter som tillbringar mer tid och visar högre engagemang på dessa plattformar, och annonsörer som omfördelar sina resurser för att dra nytta av denna trend, står det klart att det öppna internetet spelar en allt viktigare roll i det digitala medielandskapet. Denna utveckling förstärks ytterligare av tillväxten inom strömmande TV-tjänster, som fortsätter att driva expansionen av det öppna internetet och dess attraktionskraft för både konsumenter och annonsörer.