Heimstaden, ett av de största fastighetsbolagen i Sverige, rapporterade nyligen en miljardförlust till följd av nedskrivningar på fastighetsvärden med över 13 miljarder kronor. Detta har resulterat i att storägaren Alecta har skrivit ner sitt innehav med tre miljarder kronor, vilket motsvarar sex procent av innehavet.

Trots att Heimstaden ökade hyresintäkterna och det underliggande resultatet under första kvartalet 2023, så har nedskrivningarna av fastighetsvärden påverkat resultatet negativt. Resultatet före skatt för bolaget var -14 316 miljoner kronor och resultatet efter skatt blev -13 425 miljoner kronor. Nettoskuldsättningen i förhållande till tillgångar ökade också till 48,2 procent.

Detta är en påminnelse om hur makromiljön kan påverka fastighetsmarknaden och hur viktigt det är att ha en långsiktig investeringsstrategi. Även om Alecta har skrivit ner sitt innehav med sex procent, så är de fortfarande en storägare i Heimstaden Bostad och har en fortsatt tro på bolagets framtid.

Heimstaden Bostads vd Helge Krogsbøl kommenterar att fastighetsmarknaden fortsätter att påverkas negativt av makromiljön, men att bolaget har tagit in eget kapital från nya och befintliga aktieägare och genomfört ett framgångsrikt återköp av obligationer, vilket har stärkt företagets balansräkning.