Stockholms fondbörs var den första i världen att privatisera sin organisationsform. I en ny avhandling har företagsekonomen Rasmus Nykvist studerat hur olika aktörer genom tiderna har fått igenom lagförändringar som gör deras nya affärsmodeller möjliga. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rasmus Nykvist, doktorand vid Ratio och Örebro universitet, har lagt fram sin avhandling vid Örebro universitet. Professor emeritus Lars Engwall, Uppsala universitet, var opponent.

Nykvists avhandling “Essays on the interaction between regulation and technology: Understanding agency and context through multiple levels of inquiry” handlar om samspelet mellan ny teknik och reglering. Nykvist studerar privatiseringen och digitaliseringen av Stockholms Fondbörs som skedde i slutet på 1980-talet. Stockholms Fondbörs var tillsammans med Helsingfors fondbörs den första i världen att digitalisera bort sitt handelsgolv och att privatisera sin organisationsform. Nykvist fokuserar på hur olika aktörer påverkade både lagstiftningen och möjligheten att helt digitalisera bort handelsgolvet.

– Fallet är särskilt intressant eftersom man kom runt motståndet från de golvhandlare som skulle bli “bortdigitaliserade”. Internationellt sett gjorde golvhandlare mycket motstånd till förändringar både i organisation och när det gällde teknik, men i Sverige mobiliserade man inte förrän alla relevanta förändringar redan hade blivit beslutade, säger Rasmus Nykvist.

Nykvist har även jobbat tillsammans med forskare i Finland och visat hur nätverken mellan Sverige och Finland i hög grad påverkade den radikala förändring som skedde när det gällde börsernas organisationsform i Stockholm och Finland.

En viktig del av Nykvist forskning handlar om vilket stöd aktörer med nydanande tekniska eller organisatoriska idéer behöver för att kunna driva igenom en förändring i lagstiftning som gör deras affärsmodell möjlig. På frågan om vilken nytta hans forskning har för samhället svarar han följande:

– I dag fokuserar innovationspolitik på olika former av bidrag och stöd till företag. En stark implikation av min forskning är att det är oerhört viktigt att vi i utformandet av innovationspolicy fokuserar mer på att undanröja praktiska hinder för radikalt nya tekniska och organisatoriska lösningar.