Den haussade chipjätten Nvidia ( NASDAQ:NVDA) slår de högt ställda förväntningarna på bred front i sin kvartalsrapport. Strax efter börsstängningen i USA släppte äntligen chipjätten Nvidia sina siffror för perioden februari-april. Det är det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår 2024/2025.

Överträffar intäktsförväntningar

Omsättningen kom in på 26,04 miljarder dollar, vilket var över konsensus på cirka 24,69 miljarder dollar, enligt Bloombergs sammanställning. Omsättningen ökade därmed 18 procent jämfört med kvartalet innan, och med 262 procent jämfört med samma period i fjol.

Starka resultat i datacentersegmentet

Omsättningen från den viktiga kategorin datacenter steg med 23 procent jämfört med fjärde kvartalet, till 22,6 miljarder dollar. Det innebär en ökning med 427 procent jämfört med samma period i fjol.

Imponerande vinstsiffror

Den justerade nettovinsten landade på 15,23 miljarder dollar, där väntat var 13,96 miljarder dollar. Den justerade vinsten per aktie efter utspädning blev 6,12 dollar per aktie. Analytikerna hade väntat sig 5,65 dollar per aktie.

Höga förväntningar inför rapporten

Förväntningarna inför rapporten har minst sagt varit höga. Bolaget har slagit analytikernas förväntningar flera kvartal i rad, och flera analyshus har justerat upp sina riktkurser för aktien inför släppet av delårssiffrorna. På onsdagen var både Stockholmsbörsen och USA-börserna avvaktande inför rapporten.

Bedömarna har särskilt haft ett öga på bolagets prognos för innevarande och kommande kvartal, eftersom Nvidia är i färd med att lansera ett nytt chip. Det har väckt oro för att kunder ska avvakta köp i väntan på ny teknik, och att prognoserna därmed ska justeras ned. Men så blev det inte. Bolaget överträffade även ur den aspekten analytikernas förväntningar.

Prognoser för kommande kvartal

Enligt Nvidias bedömning kommer intäkterna för det innevarande kvartalet landa på 28 miljarder dollar, plus minus 2 procent. Det kan jämföras med analytikernas prognos på 26,82 miljarder dollar för det andra kvartalet.

”Kunderna sätter mycket press på oss att leverera systemen och få dem i drift så snabbt som möjligt”, uppger vd Jensen Huang i samband med rapportsläppet.

Bolagets justerade bruttomarginal väntas däremot bli i linje med marknadens bedömning för det andra kvartalet, 75,5 procent. Det är en sänkning från första kvartalets rekordmarginal på 78,9 procent, och handlar om ökade kostnader relaterat till utvecklingen av den nya tekniken.

Aktiesplit och utdelningshöjning

Nvidia meddelar också att de tänker genomföra en aktiesplit om 10:1, alltså att varje aktie delas till 10 aktier. Kvartalsutdelningen höjs också från 0,04 USD per aktie till 0,1 dollar per aktie före spliten. Det motsvarar 0,01 USD per aktie efter spliten.

Aktiens nya höjder

Nvidia steg med drygt 6 procent i New Yorks efterhandel till 1 007 USD per aktie. Det är första gången som kursen passerar drömgränsen 1 000 dollar.

Chipjätten har på relativt kort tid blivit Wall Streets tredje största bolag, efter Microsoft och Apple. Börsvärdet på motsvarande över 25 000 miljarder kronor gör att aktien står för omkring 5 procent av vikten i det breda S&P 500-indexet. Därför har rapporten potential att påverka hela marknaden.