Nvidia rapporterade sina resultat för det första kvartalet efter börsens stängning på onsdagen och överträffade analytikernas förväntningar både när det gäller intäkter och vinst, tack vare styrkan i sitt datacenter-segment. Företaget meddelade också att man förväntar sig en intäkt på cirka $11 miljarder för det andra kvartalet, plus/minus 2 %. Wall Street förväntade sig endast $7,2 miljarder.

Nvidia befinner sig mitt i AI-explosionen tack vare sina kraftfulla grafikkort och serverprodukter, och företagets aktiekurs skjuter i höjden. Under det senaste året har Nvidias aktier ökat med 77 %, medan rivalen AMD ökat med 12 %. Intels aktier har däremot sjunkit med 30 % under samma period.

Här är de viktigaste siffrorna från rapporten jämfört med förväntningarna

Intäkter: $7,2 miljarder jämfört med förväntade $6,5 miljarder

Justerat resultat per aktie: $1,09 jämfört med förväntade $0,92

Spelsegmentet: $2,2 miljarder jämfört med förväntade $1,9 miljarder

Datacentersegmentet: $4,2 miljarder jämfört med förväntade $3,9 miljarder

Aktierna i Nvidia steg med över 25 procent på rapporten.

“Datorindustrin genomgår två samtidiga övergångar – accelererad beräkning och generativ AI”, säger Nvidias VD Jensen Huang i ett uttalande.

“En biljon dollar av den globala datacenterinfrastrukturen kommer att övergå från allmän ändamålsberäkning till accelererad beräkning, när företag tävlar för att tillämpa generativ AI på varje produkt, tjänst och affärsprocess.”

Medan aktierna i Nvidia åker på vågen av AI, tack vare införandet av OpenAI’s ChatGPT och Microsofts och Googles egna generativa AI-satsningar, kämpar företaget fortfarande med en kraftig avmattning inom spelindustrin.

Detta beror till stor del på den bredare nedgången i konsumenternas elektronikinköp efter den explosionsartade tillväxt som branschen upplevde under pandemin. När konsumenterna inte hade mycket annat att göra än att vara hemma, köpte de upp grafikkort och datorer med liknande prestanda för att ha något att sysselsätta sig med.

Nu när spelarna har dessa system i sina händer finns det emellertid lite anledning att uppgradera inom en snar framtid. Intel och AMD står inför liknande problem med sina egna klientberäkningsgrupper.

Men avmattningen bör snart vara på väg att ta slut. Enligt Bloombergdata förväntas Wall Street se en ökning av Nvidias intäkter inom spelverksamheten för första gången på ett år under det andra kvartalet. Det skulle vara ett trendbrott om Nvidias totala intäkter ökade efter tre på varandra följande kvartal med minskad omsättning sedan det första kvartalet.

Samtidigt fortsätter Nvidias datacenterverksamhet att prestera väl, med en intäktsökning på 14 procent för kvartalet.

Det är tydligt att Nvidia är en stark aktör inom AI-området och fortsätter att dra fördel av den ökade efterfrågan på kraftfulla grafikkort och serverprodukter. Bolagets framgångar återspeglas i den starka aktiekursutvecklingen under det senaste året. Med företag som OpenAI, Microsoft och Google som också satsar på generativ AI, befinner sig Nvidia i en bra position för att fortsätta vara en ledande aktör inom den snabbväxande AI-branschen.

Även om det har funnits utmaningar inom spelindustrin på grund av minskad efterfrågan, förväntas Nvidia återhämta sig och uppleva tillväxt i detta segment under det kommande kvartalet. Med AI-området och datacenter-verksamheten som fortsätter att vara starka tillgångar för företaget är det klart att Nvidia är välpositionerat för att fortsätta sin framgångsrika resa i framtiden.