Om du under 2022 ansökte om att betala mindre på ditt studielån hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN) på grund av din inkomst och beviljades nedsättning, är det viktigt att vara medveten om de kommande stegen i processen.

Inkomstkontroll via Skatteverket

CSN genomför en kontroll av din inkomst genom att jämföra de uppgifter du lämnade till dem med de inkomstuppgifter som Skatteverket rapporterar. Denna kontroll sker två år efter det att du lämnat dina uppgifter. Det betyder att för ansökningar gjorda under 2022, kommer jämförelsen att göras med Skatteverkets data under 2024.

Konsekvenser av högre inkomst

Om det visar sig att din inkomst hos Skatteverket var högre än den inkomst du uppskattade och angav i din ansökan, kommer detta att leda till att du behöver betala mer till CSN. Detta ytterligare belopp refereras till som det “slutliga beloppet”. Utöver det slutliga beloppet, blir det också aktuellt med en tilläggsavgift.

Betalning av slutligt belopp

Betalningen för det slutliga beloppet börjar i april 2024. Det är viktigt att förbereda sig för denna potentiella extra kostnad. CSN kommer att tillhandahålla detaljerad information om hur mycket som behöver betalas, inklusive tilläggsavgiften, och hur betalningsprocessen kommer att gå till.

För mer information, kontaktuppgifter och vägledning, gå till CSN hemsida.