Den 1 januari 2023 höjs skatten för landets snusare med tre procent. Tillsammans med den årliga anpassningen mot konsumentprisindex, KPI, och inflationens påverkan på prissättning kan du som snusar förvänta dig en substantiell prisökning på ditt snus. Sedan 2006 har skatten på snus ökat med mer än 350 procent.

Efter nyårshelgen kan Sveriges cirka en miljon snusare förvänta sig en märkbar ökning av priset på sitt snus. Ökningen består av den årliga korrigeringen mot Konsumentprisindex, men också en höjning av punktskatten på snus med tre procent.

I realiteten, en ökning av skatten på snus från 468 kronor per kilo till 508 kronor per kilo. Det innebär att en dosa som innehåller 20 gram kommer beskattas med 10,16 kronor. Vilket i vissa fall är nära en tredjedel av dosans totala pris, utan att räkna med momsen.

– Syftet med punktskatten sägs vara att snuset ska bära sina egna negativa samhällskostnader. Men så är redan fallet, intäkterna på skatten är redan fem gånger högre än kostnaderna som snuset innebär för samhället. Sveriges snusare behandlas som en kassako och subventionerar andra skattebetalare, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget.se, Sveriges största digitala återförsäljare av snus och nikotinportioner.

Sedan 2006 har skatten på snus ökat med över 350 procent. Och nu görs alltså ytterligare en höjning.

– För några veckor sedan stod svenska politiker på de mediala barrikaderna för snuset, när ryktet gick om en skattechock från EU-håll. Men faktum är att svenska regeringar åstadkommit samma sak det senaste decenniet, men mer utdraget, genom flertalet lägre skattehöjningar, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget.se.

Den nya skatten gäller från 1 januari och gäller endast snus som innehåller tobak. Skatten på tobaksfritt, vitt snus väntas höjas 2024.