Nu lanserar fintechbolaget Nowo, med 150 000 medlemmar, en ny tjänst för privat pensionssparande för barn. Genom den nya funktionen kan Nowos medlemmar skapa flera ISK-konton och börja spara för sina barn för att ge dem en bra start på det privata pensionssparandet. Tjänsten breddar Nowos målgrupp och hjälper dem att nå en ny generation som kan lära sig om sparande och ekonomi genom appen som är specifikt utformad för barnen.

Föräldrarna kan bjuda in sina barn att följa sparandet och aktivera olika funktioner som stimulerar barnen att göra aktiviteter i utbyte mot sparande. En sådan funktion är den mycket uppskattade Stegfunktionen som innebär att barnet får ett sparande när han eller hon gått ett bestämt antal steg.

”Att vi nu kommer att erbjuda möjligheten att spara till sina barn är extra roligt. Vi har fått väldigt mycket frågor om just detta av en stor del av våra medlemmar. Vår genomsnittsmedlem är 36 år och många har familj och då kommer frågan naturligt. Jag tror inte att pensionsfrågan kommer att bli enklare för framtida generationer och att vi då kan erbjuda en lösning som gör att man kan lägga grunden för barnets framtid är extra kul. Vi kommer att kunna erbjuda både Dagspar och Månadsspar till barn men också att utveckla roliga och nyttiga sparsätt som exempelvis Stegfunktionen där barnet blir belönad för rörelse. Steg för steg bygger vi upp Nowo till en sparplattform för hela familjens framtida ekonomi och pension”, säger Rutger Selin, VD på Nowo.

Nowos nya Barnsparsfunktion fungerar genom att föräldern startar sparandet i Nowoappen och väljer sparperioden. Efter periodens slut kan föräldern överföra sparandet från sitt eget ISK till barnets Nowo-sparande. Denna funktion kommer att finnas tillgänglig för Nowos medlemmar i mitten av maj och flera personer kan spara till samma specifika barn, vilket är fördelaktigt för både föräldrar och andra släktingar som till exempel far- och morföräldrar.